Home

Írásbeli osztás 5. osztály

Írásbeli szorzás http://www.okosdoboz.hu/tudasproba/?feladatsor=158 kétjegyűvel, háromjegyűvel jó Gyakorláshoz különböző számrendszerekben is szorzás. Osztás kétjegyű osztóval Nem marad semmi. 2-szer 1 az 2, 2-höz hogy 5 legyen, kell 3, nem marad semmi. 2-szer 6 az 12, 12-höz hogy 12 legyen, nem kell semmi. . Megjelöljük a 6-ost, leírjuk a maradék mellé. 306-ban a 613 megvan 0-szor, leírjuk a 0-t a hányadosban a tízes helyiértékre. 0-szor 613 az 0, 306-ból 0 az 306 Tesztfeladatok előzetes becslésre, kétjegyűvel osztásr Egész számok nyitott mondat, műveletek sorrendje. Ellentett Abszolút érték. Koordináta-redsze

Könnyen, gyorsan megérted és játékosan begyakorlod a 5. osztályos matekot. A Matek Oázis videókkal élvezetes lesz a gyakorlás és javítasz a matek osztályzatodon. Teljes ötödikes tananyag: természetes szám, alapművelet; fejszámolás; írásbeli művelet; római szám; halmaz, halmazművelet; negatív szám; arányosság, szöveges feladat, nyitott mondat; mértékegység. Tartalom 5. osztály Kerettantervnek megfelelően I. Az egész számok 1. A számjegyek hármas csoportosítása és a számok kiejtése 2. A természetes számok helyesírása 3. A helyi értékes írás 4. A természetes számok kialakulása, a római számok 5. A számegyenes 6. Összeadás, írásbeli összeadás 7. Kivonás, írásbeli. Nyomtatható matematika feladatlapok - 5. osztályosoknak. Feladatlap generálók. Feladatlap generáló - 3 feladat; Feladatlap generáló - 6 felada

Osztás szorzás írásbeli - 5

Matematika - 5. osztály Sulinet Tudásbázi

Osztás kétjegyű osztóval (5. osztály) 3271. Zuordnung auf Bild. Írásbeli osztás egyjegyű osztóval - húszezres számkör 4. osztály. Írásbeli osztás egyjegyű osztóval - húszezres számkör 4. osztály. 987. Paare zuordnen. über LearningApps.org Impressum Datenschutz / Rechtliches. 6. A kétjegyűvel való írásbeli szorzás eljárá-sának bevezetése számolás egész osztály frontális ellenőrzés, bemutatás 1. feladatlap, 4. feladat 7. Az új eljárás algoritmusának gyakorlása számolás egész osztály egyéni, szükség esetén kiscsoportos gyakorlás, önálló feladat-megoldás 2. feladatlap, 1. feladat 8 Írásbeli osztás 4.osztály - Írásbeli osztások - Írásbeli osztás - 4.osztály: szorzás, osztás - 4.osztály: szorzás, osztás - Írásbeli osztás FONTOS! Ha gyermekednek komolyabb gondjai vannak a matekkal, annak a gyökerei 2. és 3. osztályra nyúlnak vissza. Ha például nem megy gyermekednek jól a szorzótábla (2.-os anyag), nem fog tudni írásban szorozni/osztani (mert egy-egy írásbeli művelet elvégzése közben 4-5, sőt akár 8-10 szorzás/osztást kell elvégeznie).; Ha nem tud jól összeadni-kivonni két- háromjegyű.

Összeadás írásbeli - 5

  1. tás trapézlemez kapu összeadása, kivonásaéletfa mandala
  2. A munkafüzet az írásbeli szorzás és osztás műveletek gyakorlásához nyújt segítséget. A számolási feladatok mellett a szöveges feladatok Matematika gyakorló 4.osztály- Szorzás, osztás - Gyerek Pere
  3. 17. Osztás többjegyű osztóval 1. példa Papírgyűjtéskor egy 24 fős osztály 3264 kg papírt gyűjtött. Az osztályok közti versenybe az egy főre jutó papírmennyiséggel nevezhetnek be. Hány kilogramm ez..
  4. . 12 db-os színes ceruzakészlet - 2-3 db golyóstoll (kék) - 2 db zöld toll, javításho.
  5. t a fejlesztés várható eredményeihez, a megfelelő részt beillesztettem a kerettantervből a kézikönyv első részébe. A kézikönyv második részében a következő témák köré építettem javaslataimat
  6. Matematika 5. osztály Téma: Geometriai vizsgálatok, szerkesztések Az óra címe: Testek ábrázolása Az órát tartja: Tóth Zsuzsanna Előzetes ismeretek: Ponthalmazok síkban és térben (pont, vonal, egyenes, szakasz, oldal, csúcs, él, lap, síkidom, test) Egyenesek kölcsönös helyzete síkban és térben. 5. Osztás tizedes törttel 6

Okos Doboz digitális online feladatgyűjtemény alsó és felső tagozatosok, középiskolások számára - 2. osztály; Matematika / Számelmélet, algebra / Műveletek / Szorzat, hányados. Műveletek tulajdonságai. Műveleti sorren Alsós gyerekek játékos módszerekkel sajátíthatják el a szorzás és osztás használatát. Ideális gyakorlási lehetőség 2. osztályos gyerekeknek. Az írásbeli osztás megkönnyíti a nagy számokkal való osztást. Az osztandót és az osztót egymás mellé írjuk. Kijelöljük az első számot, amely osztható az osztóval A Klett Kiadó 5. osztályos matematika tankönyvének és munkafüzetének használatához Kalandtúra 5. írásbeli műve-lettel a milliós számkörben, az összeadás tulaj-donságai; Osztás osztás egyje-gyű osztóval, osztás kétjegyű osztóval, osztás tulajdonsága Az 5. osztályos tanulók számára gyakran nehéznek tűnik a matematika-tananyag elsajátítása. Sok az új ismeret, bonyolultabbak a számítások. A tudnivalók rövid összefoglalásával, fokozatosan nehezedő gyakorló feladatsorokkal kívánjuk megkönnyíteni a diákok munkáját OkosDoboz - Játék a tanulás. Az Okos Doboz egy tankönyvfüggetlen digitális taneszköz, mely grafikus feladatsorokkal, gondolkodási képességeket fejlesztő játékokkal és rövid oktató videókkal segíti a 6-18 éves diákokat az iskolai tantárgyakhoz kapcsolódó ismertek elsajátításában, gyakorlásában és a gondolkodási képességek fejlesztésében

Természetes számok: Számok írása, olvasása: 1: Számok helye a számegyenesen: 4: Számszomszédok, kerekítés: 5: Kerekítés: 7: Műveletek: Összeadá Az írásbeli osztás gyakorlása Számolás, becslés, rendszerezés, analógia, rugalmas. gondolkodás Írásbeli osztás gyakorlása/2-7. feladat 11. Szöveges feladatok, igaz-hamis állítások 1. Szöveges feladatok írásbeli osztásra Szövegértés Szöveges feladatok/8-10. feladat 2. Hányados becslése Becslés 11-14. feladatok (Malom. Írásbeli osztás kétjegyű osztóval/ Mennyiségek törtrésze A 20 000-nél nem nagyobb számok írásbeli osztása kétjegyű osztóval Gyak. 104.o. 115.o.3. 2. 03.18. Írásbeli osztás kétjegyű osztóval/ Mennyiségek törtrésze/Euróval fizetünk kétjegyű osztóval A 20 000-nél nem nagyobb számok írásbeli osztás Az első és második osztály új ismeretei után itt a következő nagy kihívás: az írásbeli műveletek elsajátítása. Miután a négy alapművelet fogalmának kialakítása 1. és 2. osztályban megtörtént, harmadik osztály feladata megismertetni benneteket az írásbeli összeadással, kivonással, szorzással és osztással. Szorzás előkészítése számegyenessel 3:35 Szorzás alapjai 8:21 2 és többszörösei 6:35 Szorzótábla 4:12 A szorzás értelmezési lehetőségei 3:07 10,11,12- es szorzótábla 5:23 Osztás, bennfoglalás alapjai 7:20 Osztás, bennfoglalás 1-es példa 3:55 Többszörös keresése számegyenesen 1:06 Szöveges feladat megoldása.

írásbeli osztás | Education math, Math, School frame

5. osztályos matek felzárkóztatá

Az írásbeli osztás 1. rész 3. osztály - YouTube. Mentette: Gabriella Lukácsné Farka Matematika 3 - 132. óra - Írásbeli osztás egyjegyű osztóval, átváltás a százas helyiértéken Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Írásbeli dolgozatát. Írásbeli osztás Az írásbeli osztás algoritmusa Az írásbeli osztás gyakorlása Számolás, becslés, rendszerezés, analógia, rugalmas gondolkodás Számlálás, analógia, rendszerezés, szabályalkotás Egyéni munka Irányított beszélgetés Magyarázat Játékos matematikai feladatok 23-24. A szorzás és osztás gyakorlás

Nyomtatható matematika feladatlapok - 5

A természetes számok halmazán elvégezhe. 5. osztály / I. felmérés Természetes számok A 1. Diktálás után: 34 020 + 7 040 300 + 806 708 = 2. Végezd el a műveleteket! 45 459 + 9 367 = 78 230 - 9 548 = 345 - 4 028 + 6 379 = 3. Számítsd ki, az osztást ellenőrizd is! 23 507 × 3015 = 357 498 : 462 =. Egész számok 5. osztály 5 2.2 Újdonságok az 1. évfolyamos tankönyvben Újdonság, hogy a műveletek, így az összeadás, a kivonás, a szorzás és az osztás közötti kap-csolat nagyobb hangsúlyt kap. Már az első évfolyamon elkezdődik a szorzás és az osztás elő-készítése. Ezt úgy biztosítjuk, hogy néhány számkör után kitekintő van Írásbeli szorzás Írásbeli osztás A szorzás és az osztás tulajdonságai Osztó, többszörös Egész számok Negatív számok. Osztályozó vizsgakövetelmények Matematika 5-8. évfolyam 2 KÖVETELMÉNYEK A számok ellentettje és abszolút érték Osztás és szorzás egyjegyű számmal - 3. osztály. Osztás és szorzás egyjegyű számmal - 3. osztály. 969. Írásbeli kivonás 3.o. Írásbeli kivonás 3.o. 3313. Tabelle ausfüllen. In diesem Ordner befinden sich weitere 5 Apps. Um diese anzuzeigen, müssen Sie den Ordner-PIN eingeben Az írásbeli vizsgán a tanulók, 45 perc alatt 10 feladatot kell, megoldjanak. A szóbeli vizsgán elméleti tudásukról adnak majd számot. Matematika-vizsga 7. évfolyam vizsgaleírás. A Szemere Pál Általános Iskolában minden diák köteles írásbeli matematika-vizsgát tenni 7. osztály év végén

Írásbeli osztás kétjegyű számmal - YouTub

74. Írásbeli osztás gyakorlása egyjegyű osztóval. Becslés, ellenőrzés. Becslési képesség Tk.: 8., 9. o Írásbeli osztás gyakorlása egyjegyű osztóval. A hányados változásai. A hányados nem változik, megfigyelése. A hányadosban nulla is szerepel. Szöveges feladatok megoldása az írásbeli osztás gyakorlására egyjegyű zett életkor az e = 5,5 ⋅ K + 12 képlettel kapható meg (ahol K > 3). b) Számítsa ki egy K = 8 éves labrador esetén az emberévekben kifejezett életkort mindkét képlettel! Az amerikai kutatók képletéből kiszámított érték hány százalékkal nagyobb, mint a másik képletből kiszámított érték Távoktatás magyar nyelven Matematika, 5. osztály, 1. óra, A természetes számok egész számok, összeadás, kivonás, szorzás, osztás művelet, abszolútérték, összehasonlítás értelmezé Felmérő: Természetes számok 10 000-ig Természetes számok ID: 1413019 Language: Hungarian School subject: Matematika Grade/level: 3.osztály. Vizsgáljuk meg az általános esetet Helyi érték - táblázat Elmélet, fogalmak, példák. Read more. Az írásbeli osztás előkészítése: Szorzás, bennfoglalás, osztás és maradékos osztás ismétlése. Read more. Matek 4-5. osztály FELADAT; Olvasás 1. osztály - Tanulás elsősöknek - ó hangok VIDEÓ Osztás gyakorlása 4. osztály. Tekintsük az előző példát, azaz kiszámítását! A fenti levezetésből következik, hogy a szorzó számmal (esetünkben 23) számjegyenként szorzunk a szokásos írásbeli módon, csak arra kell figyelni, hogy a tizes helyiértékű számjeggyel (esetünkben a 2-vel) képzett résszorzatot (1156) eggyel magasabb helyiértékekbe csúsztatva adjuk.

Szorzás és osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel, fejben is készségszinten. Szóbeli osztás, szorzás fejben számolással, egyszerű esetekben nagyobb számok körében is. Írásbeli szorzás értelmezése. Írásbeli szorzás egyjegyű szorzóval, becslés, ellenőrzés Szögek gyakorlása 5 osztály. Okos Doboz digitális online feladatgyűjtemény alsó és felső tagozatosok, középiskolások számára - 5. osztály; Matematika / Geometria / A tér elemei / Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány.Két pont, pont és egyenes távolság 5. osztály vízválasztó az alsó és a felső tagozat között. Új tanárok, gyorsabb tempó. Matematika középszint 2013 írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / 8 2021. május 4. Név:.. osztály:....

Környezet 4 osztály - Tananyagok

1912 írásbeli vizsga 2 / 20 2019. május 7. Fontos tudnivalók 4,5] halmazon, ezért itt (2-vel osztás után) a négyzetre emelés ekvivalens átalakítás. 1 pont 2 7 81 36 4x −= − +xx2, azaz 438880.xx2−+= 1 pont A másodfokú egyenlet gyökei x = 4 és x = 5,5. 1 pon Az írásbeli osztás és szorzás műveleteinek tanitása Nyomtatható gyakorló feladatok 1. osztály - Megkerestük számodra gyerekjátékok legjobb választékát. A legjobb játékok rendelése egy helyről. Ha nem a tucatot, hanem az igazán jót keresed! Tekints meg hatalmas választékunkat és válaszd ki a számodra szórakoztató.

8 évfolyamos gimnáziumok írásbeli felvételi feladatsora magyarból és matematikából 2010-2013 között. felvételi feladatok (3) fizikai kísérletek (3) irodalom 7.osztály népdalgyűjtők (4) nyelvtan 5.osztály (4) nyelvtan 8.osztály (3) szólások-közmondások (1) természetismeret 5.osztály (3) történelem 7.osztály Matematika középszint 2011 írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 8 2020. május 5. Név:.. osztály:.... Matematika - 3-4. osztály. Írásbeli szorzás és osztás tízezres számkörben. Szorzásnál. 3. osztály Írásbeli összeadás, kivonás gyakorlása - Írásbeli kivonás 4 Matematika óravázlat 4 osztály osztás. Ugyanezen a műveletsoron megyünk végig az írásbeli osztás műveletének elvégzésekor. (A helyiértékeknek megfelelő nullákat pl az első 100-as részeredmény leíráskor azért nem írjuk végig, hogy helyben elvégezhessük a részeredmények összeadását, amelyek az első már leírt helyiértéken úgysem változtatnak

2021.07.05. - Explore Erika Miklós's board matek 3-4.osztály, followed by 799 people on Pinterest. See more ideas about matek, tanítás, 4. osztályos matek DinóSuli - Matematika gyakorló 3. osztály - Szorzás-osztás - DINÓSULI sorozatunk a Mozaik Kiadó tankönyveinek folytatásaként készült alsósoknak. A köteteket a nagy sikerű Sokszínű matematika sorozat szerzői állították össze. A munkafüzetek a tanórákra, napközibe, otthoni tanuláshoz, gyakorláshoz kínálnak játékos feladatokat, rejtvényeket Szalay Könyvkiadó: Almatanoda - Szorzás és osztás 2. osztály 15% kedvezménnyel csak 467 Ft a lira.hu-nál. (Ismeretterjesztő; kiadás éve: 2020; 48 oldal) Olvasson bele a könyvbe Matematika gyakorlatok, 5. osztály Szorzás Eredmények: 1). 15 x 9 = 135 2). 65 x 1 = 65 3). 2 x 89 = 178 4). 92 x 8 = 736 5). 77 x 5 = 385 6). 95 x 8 = 76 A maradékos osztás egy matematikai művelet.. Az egész számok körében az osztás nem mindig végezhető el. Ha elvégezhető, akkor az a egész osztható a b egésszel Ideális gyakorlási lehetőség 2. osztályos gyerekeknek. Az írásbeli osztás megkönnyíti a nagy számokkal való osztást. Az osztandót és az osztót egymás mellé írjuk. Kijelöljük az első számot, amely osztható az osztóval. Leírjuk jobb oldalra azt, hogy hányszor van meg benne. Majd visszaszorzunk és megnézzük mennyi a.

Berkes Klára: Ki(s)számoló nagyoknak - 5Matematika 4 osztály szorzás osztás, matematika - 4

Osztás 5. Sütés 6. Kovászolás 7. Formázás írásbeli vizsga 0811 5 / 12 2008. május 26. Élelmiszer-ipari alapismeretek — középszint 5. Óránként 10 000 kg 14 oC-ú és 50% relatív nedvességtartalmú levegővel mennyi vizet lehet elpárologtatni,. Szalay Könyvkiadó: Almatanoda - Szorzás és osztás 2. osztály 15% kedvezménnyel csak 467 Ft a lira.hu-nál. (Egyéb felnőttirodalom; kiadás éve: 2020; 48 oldal) Olvasson bele a könyvbe Diószeginé Nanszák Tímea - Szorzás és osztás 2. osztály - DVD, film, könyv, webáruház. Alsós gyerekek játékos módszerekkel sajátíthatják el a szorzás és osztás használatát. Ideális gyakorlási lehetőség 2. oszt&a.. nak 5. osztály. 20-21. Nem szakr. A természetes számok osztása A hányados változásai A komponensek változásaival hogyan válto- Írásbeli osztás többjegyűvel Az írásbeli osztás algoritmusa Az írásbeli osztás gyakorlása Számolás, becslés, rendszerezés, analógia, ru-galma

Osztás Kétjegyű Osztóval 5 Osztály - Basket

5. osztály Matematika 1. Természetes számok A természetes számok értelmezése 100 000-ig. A tízes számrendszer helyértékes írásmódja. A természetes számok összehasonlítása. Kisebb, nem kisebb, nagyobb, nem nagyobb kifejezések értelmezése, jelölése, használata. 2. A természetes számok összeadása, kivonás Matematika Online önjavító és letölthető feladatok. Rengeteg feladattípus, témakör, feladatféle található az oldalon, egy jó részük online kiavítja önmagát, illetve majdnem mindegyik minden megnyitáskor (frissítéskor) új számokkal ad hasonló példákat, így a gyakorlatok száma szó szerint végtelen. Nézelődjetek. 4. évfolyam. Írásban történő összeadás Írásban történő kivonás Számolás Piramisok 4 szint 4 szintes piramisok kivonással Piramisok 5 szint 5 szintes piramisok kivonással Szőlőfürtök 4 szint Szőlőfürtök 5 szint Szőlőfürtök változókkal 4 szint Szőlőfürtök változókkal 5 szint Szőlőfürtök feltételekkel 3. Osztás írásban. írásbeli osztás gyakorlása. Mentette: Tünde Kovács. 217. Matek Feladatok Iskola Iskolai Egyenruha Felsős Matek Írás Osztás Feladatlapok Tevékenységek Gyerekeknek Esettanulmány Matematika 5. Osztály Gyakorló Feladatok Pdf.Az elméleti részt rendszerint gyakorló feladatok követik. Ehhez különböző tevékenységeket állapított meg, melyek a következő táblázatban láthatók a

Szorzás osztás 1000 es számkörben - TananyagokMatematika 4

Osztás kétjegyű osztóval - Tanári blo

Grade/level: 3. osztály Age: 9-10 Main content: Szorzás, osztás Other contents: írásbeli osztás Add to my workbooks (13) Embed in my website or blog Add to Google Classroom Add to Microsoft Teams Share through Whatsap A második osztályos csomagunk, struktúrájában és módszertani elveit tekintve is folytatása az első osztályosnak. Olyan fontos témakörökben nyújtunk gyakorlási lehetőséget, mint a számkörbővítés, számok heye a számegyenesen, számok bontása, páros - páratlan fogalmának elmélyítése, műveletek ( összeadás, kivonás, szorzás, osztás), műveleti sorrendek. 2020.04.09. - Explore Adri Gábos's board Írásbeli műveletek, followed by 4353 people on Pinterest. See more ideas about iskola, matek, feladatlapok Matematika 3 - 133. óra - Írásbeli osztás egyjegyű osztóval, átváltás a tízes helyiértéken WoT: Tízes nehezek - Super Conqueror, Object 277, IS-7, Maus Írásbeli szorzás egyjegyűvel, tízes átlépéssel 3. osztály Gabi nén Írásbeli osztás egyjegyû osztóval. Becslések, ellenõrzés írásbeli szorzás-sal. Oszthatósági szabályok felelevenítése, újabbak megfigyelése. Számjegyek összegének vizsgálata 3-mal, 6-tal, 9-cel való osztásnál. Írásbeli mûveletek gyakorlása. Feladatok mennyiségekhez kapcsolódó

5. osztály Online digitális tanulás Kalauzoló - Online tanulá

Hello! Szeretnék írni egy írásbeli osztó programot, ami szépen levezeti az osztást, pl: 1320:12=110 12 00 0 Egy darabig eljutottam, de nem tudom, hogy hogyan tovább. Ha valami ötletetek van azt szívesen várom. Előre is köszönöm Az írásbeli osztás egyszerű esetei. (Az osztandó minden számjegye többszöröse az osztó megfelelő helyi értéken lévő számjegyének.) Tk. II.: 18 Sorozat: Ki(s)számoló Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A tankönyvjegyzéken nem szerepel. A Ki(s)számoló-sorozat az 1--6. osztályos tanulók számára készült. Célja, hogy a tananyag fontos részét képező számítási feladatok megoldását készségszintűvé tegye. Munkafüzet jellegű feladatgyűjtemények, mely osztályonként gyakoroltatják a megfelelő anyagrészt. A. 5. osztály: - Geometria ismétlés - Szögek - Körök - Geometria összefoglaló - A természetes számok - Az egész számok - Alapműveletek ismerete - Számok ellentettje - Számok abszolútértéke - Összeadás, kivonás törtekkel - Szorzás, osztás törtekkel - Törtek összehasonlítása - A tizedes törtek - Valószínűség 6.

Matematika 3 - 130. óra - Írásbeli osztás egyjegyű ..

Az osztás ellenőrzése. Az írásbeli osztás egyszerűsített változata. 0 az osztásban. 105. 106. 6. tájékozódó felmérés Tizedestörtek Az átlag kiszámítása A (számtani) átlag kiszámítási módja konkrét feladatokban. az írásbeli osztás gyakorlása, megadott pontosságú tizedestörtre Gyakorlófeladatok, oktatóprogramok, hasznos linkek a harmadikos matematika tanításához alsó tagozaton

Matematika tanmenet 3-4. osztályos részben összevont tanulócsoport részére. Logikus gondolkodás fejlesztése. Tanulási képesség fejlesztése (fgy) Oktatóprogramok. Matematika/4. osztály. Fejtörők/2. Fejtörő feladatok. Jedlik matekverseny feladatok. Óra tanítása Matematikai gyakorló feladatok 3.osztály. maradékos osztás, szorzás, osztás, nyitptt mondatok, összeadás és kivonás, mértékváltá ; Óra: 37-38. 42-43. 47-48. Maradékos osztás A 2-vel, 5-tel, 10-zel való maradékos osztás fogalmának kialakítása (szemléletre, szöveges feladatra támaszkodva). A maradékos osztás próbája egész számok, összeadás, kivonás, szorzás, osztás művelet, abszolútérték, összehasonlítás értelmezés Interaktív matematika Tanulj játékosan online 5. osztály vízválasztó az alsó és a felső tagozat között. Új tanárok, gyorsabb tempó, nehezebb matek, sajnos 5.-ben nagyon sok diák ront a matekjegyén 5. OSZTÁLY IRODALOM . I. félév: Szóbeli vizsga: - Egy mese kifejező felolvasása, a cselekmény elmondása, és a mese jellemzőinek bemutatása az . adott művön - Petőfi Sándor életrajza (alapvető adatok) - A János Vitéz keletkezése: az 1-18. fejezet ismertetés Sorozat: Ki(s)számoló Tantárgy: Matematika Évfolyam: 1. A tankönyvjegyzéken nem szerepel. A Ki(s)számoló-sorozat az 1--6. osztályos tanulók számára készült. Célja, hogy a tananyag fontos részét képező számítási feladatok megoldását készségszintűvé tegye. Munkafüzet jellegű feladatgyűjtemények, mely osztályonként gyakoroltatják a megfelelő anyagrészt. A. 2020.12.09. - Feladatlapok, gyakorlólapok, segédanyagok az alsó tagozatos matematika tanításához. See more ideas about tanítás, feladatlapok, szorzás és.