Home

Győri vár története

A legendás Győri vár rövid története - Városszeretők

A győri vár nagy költséggel létesült és korának legkorszerűbb erődítményei között tartották számon egész Európában. Terveit - biztonsági okokból nevének megjelölése nélkül - építészeti mintakönyvekben is közreadták. E tervek arról árulkodnak, hogy a várfalak építésével egy időben az utcák vonalát is. A vár - fekvésénél fogva - a Duna-menti kereskedelem nélkülözhetetlen átkelőhelye és később piaca lett. Győr országosan fontos szerepet töltött be, különösen a tatárjárást követően. A török időben a Bécset védő végvár volt. 1566-ban leégett az egész város az erőd kivételével A vaskakas története Győr ismert szimbólumát, a vaskakast a törökök a város elfoglalásakor, 1594-ben állították széljelzőként a Dunakapu térre. A megszálló seregek vezetője hitt abban, hogy a vár bevehetetlen és büszkén azt jósolta: Győr akkor lesz ismét keresztény kézen, ha a vaskakas elkezd kukorékolni, és az. A város a középkorban kapta a Győr nevet. A vár - fekvésénél fogva - a Duna-menti kereskedelem nélkülözhetetlen átkelőhelye, később piaca. A többi magyar városhoz hasonlóan ugyanakkor Győrt sem kímélték meg a történelem viharai: a tatárjárás során feldúlták A Diósgyőri vár falai a Szinva-patak völgyéből kiemelkedő szikladombra épültek. Anonymus a 13. századi Névtelen krónikás említi, hogy itt már a honfoglalás idején állt egy földvár, amelyet 1241 körül a tatárjárás idején pusztíthattak el. IV. Béla király a tatárjárás után kedvelt hívének, Ernye bánnak adományozta a helyet

Győr vára - Magyar Vagyo

  1. t az Sopronban is történt) a sánc helyett ekkor építették meg azokat a falakat, amelyek még a 16. századi metszeteken sze
  2. A palota története. 1624 Fia, Zichy I. István, a család történetének legkiválóbb alakja - aki igen fiatalon lett a győri vár kapitánya, s megkapta a grófi címet is - bővítette, alakíttatta a házat, s a szomszédos telkeket felvásárolta. 1624 1654 Az épületegyüttes tűzvész áldozata lett, de újjáépítették
  3. A győri vár töröktől való visszafoglalása 400. évfordulójának emlékére. Pálffy, Géza (1999) A császárváros védelmében. A győri főkapitányság története 1526-1598
  4. A keszői vár története viszonylag kevéssé kutatott és ismert a történeti irodalomban. Igaz, ennek az is oka lehetett, hogy szinte teljes históriája folyamán a győri püspök tulajdona volt és országos esemény soha sem zajlott falai között. A keszői püspökségi vár már az Árpád-korban a Rába egyik védvonala volt
  5. A VÁR TÖRTÉNETE 1709-IG. A vár nevével első ízben III. István 1162-ben kelt oklevelében találkozunk. Eszerint III. István egy Farkas nevű soproni várjobbágynak Kecölben, Vicán és Velemben réteket és malmokat adományozott, mivel azt a várat, amelyet közönségesen Kapunak neveznek (castrum illud quod vulgariter Copuu dicitur) a király hűségén megtartotta
  6. A győri kapitányság története, 1526-1598/ A győri vár töröktől való visszafoglalása 400. évfordulójának emlékére Szerző Pálffy Géz

A vár visszavétele után 1598-ban ok­tóber elején, majd 1604-ben ismét a győri várban ta­láljuk őt. Királyokkal, fejedelmekkel többé nem találkozunk Győr látogatói között, — kivéve Szobieszky János len­gyel királyt, aki Bécs felszabadítása után Győrré jött, és a várat megtekintette Tata - Magyar várak, kastélyok, templomok leírásai, galériái. A vár rövid története. A vár királyi találkozók, vadászatok és véres végvári harcok helyszíne is volt. Az Árpád-házi uralkodók idején Tata királyi birtok, a település neve Tata alakban először 1221-ben fordult elő. A tatai vár építésének.

A GYŐRI FŐKAPITÁNYSÁG TÖRTÉNETE 1526-1598. A GYŐRI VÁR TÖRÖKTŐL VALÓ VISSZAFOGLALÁSA 400. ÉVFORDULÓJÁNAK EMLÉKÉRE GYŐR, 1999 4 Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltárának kiadványa Sorozatszerkesztő Néma Sándor Lekto Könyv: A Diósgyőri Vkatalin cseresznye ár Története (Szendrei János)nyomorultak . Könyv ára: 2185 Ft, A Dióskrone circus 2019 győri Vár Története - Szendrei János, Dr. Szendrei János (1857-1ügyeletes gyógyszertár gyöngyös 927) művészettörténész, hadtörténész, régész, számtalan kiváló mű írója Népek országútja helytörténeti előadássorozat - A győri vár évszázadai - A győri végvár története, és elképzelt újjáépítése - Előadó: Székely Zoltán a Xántus János Múzeum művészettörténésze - Az ország három részre szakítottságának idején Győr különleges helyet foglalt el a törökök ellen. Könyv: Kősziklán épült vár - A Debreceni Református Kollégium története - Győri L. János, Ötvös Tünde, Barcza József | Ez a könyv, amit az olvasó a kezében.. Edelényi - Vehrer Adél: A harangozóhegyi vár története a sokorói szájhagyományban, Győr, Sokorópátka Község Önkormányzata, 2003, ISBN 963 212 697 1 Edelényi - Vehrer Adél: A templomos-monda a sokorói szájhagyományba n, Győr, Sokorópátka Község Önkormányzata, 2007 ISBN 978-963-06-3831-

A Győri vár története by Erika Pereszteg

Várostörténeti mozaikok. A Győri várostörténeti mozaikok online kulturális magazinunk, a Győri Szalon helyismereti jellegű írásainak tematikus gyűjteménye. Gerincét a 2015 óta megjelenő Várostörténeti puzzle sorozat képezi, mely további helytörténeti, sajtótörténeti írásokkal egészül ki. A cikkek szerzői jórészt a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi. Városunk a XVI. században a törökellenes harcok miatt fontos végvárnak minősült, s a győri várban sok evangélikus vallású német katona szolgált. Az ő gyermekeik számára hozták létre a seregiskolát, német szóval a Heeresschulét, amelyben a század végén a magyar polgárok gyermekei is tanultak Győr és közvetlen vidéke 1566-ban: Győr ostroma 1594-ben (ekkor még a Rábca is a vár alatt torkolt a Mosoni-Dunába): A 17. században is folytatódó építkezéseknek köszönhetően a győri várat külső védművek láncolata vette körül, melyek közül több is a későbbi sziget helyén állt Kora-középkori győri vár - új kutatási eredmények Győr településszerkezetének kialakulása A mai Magyarország nyugati fele, az ún. Dunántúl az egykori Pannónia római tartomány területére esik. Itt a jelentősebb történeti városokban római előzménytelepülést rejt a föld mélye. E települések városi lét

Győr: Vár, Vármúzeum, római kőtár * Xantus János Múzeum (Győr története, antik cserépkályhák) * Püspökvár - XIII. századi lakótorony * Öregtemplom Maulbertsch festmények * Vastuskós ház - Patkó Imre képzőművészeti gyűjteménye * Napóleon ház * Négy folyó találkozása: Mosoni-Duna, Rába, Marcal, Rábca * Zichy. Kishajóra szállunk és hangulatos hajókázás közben ismerkedhetnek meg színes győri történetekkel. A hidak, a Radó-sziget, a vár, a várfalak, külső városrészek látványa adja a díszletet ehhez a sétahajózáshoz. Közben a kitűnő hangulatról is gondoskodunk. Végül meglepetés, a gyerekeknek ajándék A nógrádi vár rövid története . A nógrádi vár pontos keletkezéséről nem maradt fent adat, az azonban biztos, hogy 1108 előtt épült a Börzsöny szívében. A népvándorlás korában egy földvár állt a területen, később épült a helyére Nógrád vára, amely hazánk legrégebbi szabálytalan alaprajzú vára Szanda várának rövid története. A Cserhát központi részén lévő Szandaváralja település fölé magasodik a Vár-hegy jellegzetes, kettős csúcsa. A vár a tatárjárás után épült, s valószínűleg már IV. Béla uralkodása alatt királyi vár volt

Ekkor épült számos, a mai napig jelentős barokk épület, és számos kereskedő települt a városba. 1809-ben a vesztes győri csata után francia kézre került, a vár bástyáit felrobbantották, ám Napóleon seregei még ez évben elhagyták a várost A győri vár katonaságának ellátása a 18. század első felében OROSS ANDRÁS A tRADItIONAL BUSINESS A vár és a város története több vonatkozásban ismert, elsősorban Gecsényi Lajos munkásságának köszönhetően.1 A 16-18. században az erődvárosban állo

ⓘ Győr története. Győr Magyarország legrégibb múltra visszatekintő városai közé sorolható, és egyike azoknak a városainknak, melyek kialakulásuktól fogva folyamatosan fontos szerepet töltenek be. Nem véletlenül ezen a ponton alakult ki itt a környező térség, a Kisalföld központja, ez a földrajzi adottságok kedvező. A császárváros védelmében. A győri főkapitányság története 1526-1598 [In Verteidigung der Kaiserstadt: Geschichte der Raaber Grenze von 1526 bis 1598 / In Defence of the Imperial City Vienna: The Borderfortress-Captain-Generalcy of Győr, 1526-1598] A diósgyőri vár története a korai középkorba nyúlik vissza. A forrásokban csak Győr néven emlegetett település a 13. század második felében az Ákos nembeli Ernye birtokába került, aki a tatárjárás alatt tanúsított vitézsége és hűsége következtében folyamatosan emelkedett a társadalmi ranglétrán

Történetek az emberi gyarlóságról - elhangzó szamaras mesék: Bálám szamara, A szamár és a kút, A szegényember szamara. Az Aranyszamár Színház repertoárjában a mini színház gondolata, abból a megfontolásból született, hogy régóta szeretnénk egy mobil szabadtéren, tantermekben, fesztiválokon is előadható, könnyen szállítható, elemeire szedhető, a. A Cseszneki vár története. A vár, hasonlóan a Diósgyőri várhoz a mongol invázió környékén, valószínűsíthetőleg 1263-ban épült, amikor is az ország védelmét szerették volna megerősíteni a magyarok. Az első építkezések Bána nembeli Cseszneki Jakab kardhordozó nevéhez köthetők

Győr története - Wikipédi

Bedy Vince: A győri székeskáptalan története /Győr egyházmegye múltjából 3.(Győr, 1938) Második rész. A kanonokok névsora. telepített meg, el akarták foglalni. 1582-ben őt is meg­sebesítették a győri vár katonái, amiért 1583-ban a király szemrehányást tett Teiffl András főkapitánynak. — f 1593; ugyanis ez év szeptember 8-án nyugtatták Mar­ton-Lázy Benedek. WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . Győr Magyarország legrégibb múltra visszatekintő városai közé sorolható, és egyike azoknak a városainknak, melyek kialakulásuktól fogva folyamatosan fontos szerepet töltenek be. Nem véletlenül ezen a ponton alakult ki itt a környező térség, a Kisalföld központja, ez a földrajzi adottságok kedvező. 2 Horváth Mihály: Az ipar és kereskedés története Magyarországban a három utolsó század alatt. Megjelent önállólag 1840-ben [] In: Horváth Mihály kisebb történelmi munkái, III. Pest, 1868. 112. 3 Villányi Szaniszló: Győr vár és város helyrajza, erődítése, háztelek- és la-kossági viszonyai a XVI. és XVII.

Ezen a napon vásári sokadalomba hívjuk a város apraját és nagyját, ahol megelevenedik Lúdas Matyi története. Próbatételek a Döbrögi várban: Ezenkívül számos apró meglepetés vár szombaton és vasárnap a győri Xantus János Állatkertben! Jégkrém, chips, omnibusz Győr Xantus János Múzeum. 2006. május 26-28. A VÁRAK KUTATÁSÁNAK ÍROTT ÉS KÉPI FORRÁSAI. Május 26. péntek. 13.00 Köszöntő. A régió várkutatása. 13.15-13.45 Tomka Péter (Xantus János Múzeum, Győr): A győri ispánsági vár. 13.45-14.15 László Csaba (ÁMRK): A győri Püspökvár és a hédervári vár/kastély kutatás Győr, Kovács Margit (1973) -- Köztéri művészeti alkotások közösségi adatbázis

Életre kelnek Győr évszázados legendái » Múlt-kor

Egy sétahajózás a folyók városában különleges és kihagyhatatlan élmény baráti társaságok, osztályok, cégek, rendezvények részére egyeztetett időpontban érintve a Rába torkolatát, a Káptalandombon emelkedő győri vár falait, bástyáját, a bazilikát és a Püspökvár tornyát, megkerülve a Rábán a Radó szigetet Győr a hálón: 750 - Rajta lógunk KIHÍVÁSOK GYŐRI DIÁKOKNAK JÁTÉKFELHÍVÁS Rengeteg kihívás vár rátok, közülük azt válasszátok ki, amely leginkább megmozgatja a fantáziátokat! városotok, iskolátok története, vizsgáljátok meg, milyen események zajlottak iskoláto Története. Sokan azt gondolják, hogy a sziget egy természeti képződmény, azonban ez nem igaz. A győri vár ostromának idején még nem volt itt sziget. Később, 1660 és 1670 között építették ide a győri vár elővédbástyáit. Egykori falai még ma is látható a sziget nyugati és déli oldalán

Tatai Patara – Wikipédia

Győr története a török korban (1526-1598

Köszöntő Szeretettel köszöntöm Önt Győr és Vidéke Ipartestület honlapján. Győrben és környékén több évszázados múltra tekint vissza az Iparosok és kézművesek története. Szorgalmuk, a mesterség szeretete napjainkig megőrizte ezeket a tradicionális szakmákat, melyeket művelőik az adott kor kihívásainak megfelelően korszerűsítettek, fejlesztettek tovább. A sorozat célja a város történetének idősíkokban való bemutatása a múzeum tárgyainak, térképeinek felhasználásával. Az eredeti dokumentumok mellett azonban a film teret adott a legendák, szájhagyományok feldolgozására is, amelyet a sorozatban színészek keltenek életre. A narrátor szerepében felbukkanó históriások Győr történetének egy-egy jellegzetes.

Hegyesdi vár. Szintén a Balaton-felvidéken, Hegyesd község határában található a Hegyesdi vár, ami egy 281 méter magas vulkáni kúpon helyezkedik el. Korai története nem ismert, feltételezhető azonban, hogy a tatárjárás után épült A közgyűléseket Győr vármegye még a XV. század első felében Tatán tartotta, a törvényszéki űlések azonban ezután is a Győr melletti »Királyszék«-en tartattak, így 1437-ben is (Fejér X. 7. 906), míg később Győr várában, a vár hajdani őrtornyában

A vár udvara és kazamatája 1957 óta ad helyet a római kori és kora-újkori kőtár és a Horváth József téglagyűjteménye anyagából rendezett állandó kiállításnak. ESTERHÁZY-PALOTA. Győr belvárosának egyik legszebb épülete, az Esterházy-palota 1997. november 3. óta otthona a neves Radnai-gyűjteménynek Intim kellékkel javították a kenut A leleményesség határtalanságáról adott bizonyosságot az ausztrál Jessica Fox és csapata. A hajó orra megsérült, ezért javítani kellett. Az egyik segítője előszö A vár története. A mai Döbrönte és felette magasodó sziklaszirt az Árpád-korban a Csák nemzetség ősi birtokaként, az ugodi vár uradalmához tartozott. A birtokot előbb Tördemici Fehér Pál, majd 1330-ban a Szalók nembeli Himfyek szerezték meg. A vár első épületeit Himfy Benedek építtette 1367-1374 között

A Győri Polgári Lövészegylet alapító tagja. 1928-ban országos, 1931-ben kerületi lövészbajnok. A sporthorgászok évekig rendeztek halála után horgászversenyt, mely a nevét viselte. Munkájában központi szerepet kapott a műemlékvédelem, melyért 1971. augusztus 19-én Pro Urbe Győr emlékérmet kapott, 1972-ben pedig Magyar. 1556-ban a lévai vár kapitányává nevezték ki, 1558-ban Bars vármegye főispánja, majd a várpalotai vár kapitánya lett. Neve itt vált rettegetté a törökök körében. Kiváló bajvívó volt, sorra hívta ki a törökök legjobbjait

Győr vára - Magyar várak, kastélyok, templomok leírásaiDenever: Győri kirándulás

Forradalmi időkben a burcsellásokat is hadi szolgálatba, a komáromi vár védelmébe állította Lukács Sándor kormánybiztos: A 18-19. században virágzó magyar gabonakereskedelem a Duna vízi útjain zajlott. 1840-ben 35 győri hajótulajdonos szállította a gabonát, de idegen hajókon is érkezett a dunai vízimalmokba Győr A város története Győr Bécs és Budapest között fél úton fekvő sokszínű város , ahol építészeti , kulturális,oktatási , sport ,ipari ,egyházi ,gazdasági és természeti értékek sora ötvöződik egymással Sugár István: Az egri vár püspöki falvainak urbariális összeírása 1577-1579-ből 103 Dr. Sebestény Sándor: A monarchista közös hadsereg tisztikarának fellépései az erősödő magyar nemzeti törekvésekkel szemben 1878 és 1880 közöt Az egri vár története. A vár egyetlen megmaradt, az 1960-as évben helyreállított gótikus palotájában tekinthetjük meg az egri vár történetét bemutató állandó kiállítást. A gótikus palota, a középkor egri püspökeinek, majd később a várkapitányoknak lakóhelye, építészettörténeti szempontból nagy értéket. Kapuvár mintegy 10.000 lakosú kisváros Győr-Moson-Sopron megye középső részén, a Kisalföld két tájegységének - a Rábaköznek és a Hanság-medencének - találkozásánál. A Kis-Rába partján fekvő településen áthalad a 85-ös főút, vasútállomása a Győrt Sopronnal összekötő vasútvonal mentén fekszik

Győri séta. Kedves vendégeink részére összeállítottunk egy kis ízelítőt, gyönyörű városunk megismerésére. Amennyiben idejük engedi, kérem válogassanak különleges és érdekes kínálataink között. A Duna Panziótól kiindulva 1 perc alatt elérjük a Duna kapu teret. Győr város jelképének is otthont ad a több mint. Gyülekezetünk rövid története. Győr keresztyén vallási életében meghatározó, hogy István királyunk püspöki székhellyé tette. Győr városának reformációja az 1542-52 közötti évtizedben jutott diadalra. Az első protestánsok a vár katonaságából kerültek ki Válassz több 10 000 könyv közül! Könyvek már 400 Ft-tól, újdonságok, klasszikusok, bestsellerek, könyvajánlók. Rendelj online egyszerűen a bookline online könyvesboltból A 19. századra a város kinőtte plébániatemplomát. Az 1849-ben elhunyt Győri János plébános vagyonának jelentős részét egy új templom építésére hagyományozta

Innen ered a győri Karmelita kolduló rend házának története. 1698-ban a Karmelita rend F. Lipót magyar királytól az egész országra érvényes koldulási engedélyt kap. A rendház megvalósításához megvásárolják a jelen épület helyén álló Perger házat (6800 Ft-ért és 300 miséért) Győri vár A Limes rendszer részeként már a római időkben is a erődítményt emeltek a mai Káptalan dombon a Duna és a Rába találkozásánál, mely később elpusztult. Helyén csak a tatárjárás után építtetett IV. Béla királyunk új erősséget. Győr jelentősége a török időkben felértékelődött

Video: Győr - Wikipédi

TÖRÖK VILÁG GYŐRBEN - A győri vár 16. századi története. Public · Hosted by Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. clock. Sunday, September 27, 2020 at 10:00 AM - 6:00 PM UTC+02. about 8 months ago A Győri Szalon A 700 éves Győr (1271-1971) emlékmű története című fényképes irásában olvasható: 1992. június 30-án délelőtt lángvágók és nagy teherbírású daru segítségével távolították el Mikus Sándor alkotását. Az emlékművet a városgondnokság raktárában helyezték elÉlt 21 évet A vár egy római település maradványaira épült, története során többször átalakították, ahogy azt mai szabálytalan négyszögletű alaprajza is elárulja. A középkorban a jelentős katonai szereppel bíró vár birtokosai folyamatosan váltották egymást, majd később a hangsúly a törökök elleni védelemre helyeződött át A győri vitézek szélvész gyorsan kivonultak ellene, de a meglepetés erejét, már a törökök használhatták ki. Öldöklő harc kerekedett, amelyben érthetetlen módon a győri lovasok - ma sem egészen tisztázott mely tisztük parancsára, avagy miért - hirtelen visszavonultak és magukra hagyták a derekasan verekedő gyalogságot

Tíz történelmi érdekesség a Diósgyőri vár történetébőlFőoldal - Győri SzalonDenever: Vértessomló, Vitány várTúrautak, várak, látnivalók Magyarországon - Várak, romok2017-01-16 - 14:01A Magyar Nemzet Története

Idén 750 éve város a keresztény Európa védőbástyája, Győr. Sánta András követés. 2021.04.02. 06:13. Magyarországon a budai és az egri vár él a köztudatban mint a törökök elleni harcok jelentősebb helyszínei. Mégis Győr dicsőségét hirdetik Európa-szerte azok a keresztek, amelyek felállítását II. Rudolf császár. Győr és környékének története az őskortól napjainkig. Szerkeszd te is a Port.hu-t! Ha hiányosságot találsz, vagy valamihez van valamilyen érdekes hozzászólásod, írd meg nekünk! Figyelem: A beküldött észrevételeket a szerkesztőink értékelik, csak azok a javasolt változtatások valósulhatnak meg, amik jóváhagyást kapnak Czvitkovics: Köszönjük, Győr! MTI 2010.05.24. 11:58. Bár vasárnap megszerezte története ötödik bajnoki aranyérmét, egyelőre nem ünnepel a Debrecen labdarúgócsapata, mert szerdán még Magyar Kupa-döntő vár rá a Zalaegerszeg ellenében. Czvitkovics Péter, a csapat Zilahi-díjas kulcsembere megköszönte a Győrnek, hogy. Győri diákok vagytok? Mutassátok meg a nagyvilágnak, hogy milyen kreatív osztályotok van és csatlakozzatok Győr 750 éves rendezvénysorozatának suliprogramjához! Rengeteg kihívás vár rátok, közülük azt válasszátok ki, amely leginkább megmozgatja a fantáziátokat Egy püspöki áthelyezés története 15 és Bakócz ide történő áthelyezését, illetve Szatmári Ferenc győri kinevezését, néhány hónappal később, decemberben pedig a kancellár és Hippolit cseréjét.60 Szatmári ezt követően mondott le a budai prépostság- ról.61 Ekkortól Bakócz beleszólási joga a püspökség ügyeibe. A XII. század során, főképpen III.Béla uralkodása alatt, fontos átépítéseket végeztek királyi palotán. A lakótorony, valamint a várkápolna megépítésével jellegzetes példája lett a vár a XII. századi közép-európai királyi-fejedelmi székhelyek építésének