Home

Gyermekétkeztetési normatív kedvezmény

A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani. Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött - tanulói. gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a feln őtt után nem vehet ő igénybe a normatív kedvezmény . [Gyvt. 151.§ (8)] A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontja szerint a család eg gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a felnőtt után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. [Gyvt. 151.§ (8)] A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontja szerint a család eg

gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez óvodai ellátás esetén igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):* igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek) :** a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesü 18. § (1) * Bölcsődei, mini bölcsődei gondozás esetében a Gyvt. 150. § (6) bekezdés c) pontja szerinti térítésidíj-fizetési mentesség és intézményi gyermekétkeztetés esetében a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdés b) pontja szerinti normatív kedvezmény megállapításához be kell szerezni a kötelezett nyilatkozatát. A.

Normatív kedvezmény csak a tanulmányi időben adható. Befizetés nem jogosult a gyermeket gyermekétkeztetési kedvezményben (a továbbiakban: kedvezmény) részesti az alábbiak szerint. Ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja me Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény . Készült: 2017. augusztus 31. A 2017/2018-as tanítási/nevelési évre igénybe vehető normatív kedvezmény (ingyenes/kedvezményes étkezés): Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:. köteles a szülő bejelenteni a Gyermekétkeztetési Intézmény irodájában. Normatív kedvezmény csak a tanulmányi időben adható. Befizetés Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestületének a- gyermekétkeztetés térítési díjairól szól

nem vagyok jogosult normatív kedvezményre, az intézményi térítési díj 100%-át fizetem. Normatív ÉTKEZÉSI kedvezmény iránti igény Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében - gyermekek védelméről és a gyámügyi a igazgatásról 1 szóló 1997. évi XXXI. törvény151. § paragrafusában biztosított normatív kedvezmény Tájékoztatók, nyilatkozatok, igazolások és a térítési díj kedvezmény nyomtatványai 2021/2022 tanévre. NORMATÍV KEDVEZMÉNY MÉRTÉKÉT a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályozza, melyet a következő linkre kattintva érhet el: 6. melléklet a 328/2011. (XII a gyermekétkeztetési normatív kedvezmény - ingyenes étkezés - igénybevétele az alábbi jogcímek alapján kérhető: a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, b) tartósan beteg vagy fogyatékos

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):* Az 1-es és 2-es típusú Palota gyermekétkeztetési kedvezmény év közben folyamatosan igényelhető, A szünidei étkeztetési kedvezmény iránti kérelmet (3-as és 4-es típus) a nyári és évközi szünetekben az érintett szünet vagy tábor kezdetét megelőző 5. napig lehet benyújtani Család, élet; Gyermek; Otthon; Oktatás; Egészség; Munka; Okmányok; Vállalkozás, kereskedelem; Adózás; Környezet; Közlekedés; Mezőgazdaság; Letölthető. szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):*

Étkezési Térítési Díjkedvezmén

 1. nem vagyok jogosult normatív kedvezményre, az intézményi térítési díj 100%-át fizetem. Normatív ÉTKEZÉSI kedvezmény iránti igény Alulírott - gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásróla fent nevezett tanuló nevében - a 1 szóló 1997. évi XXXI. törvény151. § paragrafusábanbiztosított normatív kedvezmény
 2. igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):** alapozza meg a normatív kedvezményre való jogosultságot, ha a családban az egy főre jutó hav

A gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény (ingyenes étkezés) illeti meg a szülőket, ha. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a gyermek; a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy a családjában másik tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket. gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, kedvezmény keretében nyújtott támogatást és pótlékot, a gyermekvédelmi nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli. a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):** napjåtól Egésznapos gyerm. 100%-os normatív kedvezmény Diétás TEU jövedelem függő: 0: 0: 694: 881: Tisztelettel: Nemes Lajosné. A gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény (ingyenes étkezés) illeti meg a szülőket, ha Gyermekétkeztetési kedvezmény. térítési díj, gyermek, étkeztetés, támogatás. A támogatás a bölcsődei, az óvodai és az iskolai (általános iskola és középiskola nappali tagozata esetén) étkeztetés díjának megfizetéséhez nyújt segítséget

(a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek Gyermekétkeztetési Intézménye látja el, a Gyvt. vonatkozó előírása alapján. Intézményi gyermekétkeztetés * 21/A. § * (1) Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi Normatív kedvezmény csak a tanulmányi időben adhat gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek)

normatív kedvezményre való jogosultság gyámhatósági határozattal igazolható. (A . bek. 8) pontja . értelmében a nevelőszülőnél, Gyvt. 21.§ (1) gyermekotthonban vagy más bentlakásos . intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett. gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. Tájékoztató a nyilatkozat. gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek): b) tartósan beteg vagy fogyatékos, c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, d) családjában három vagy több gyermekek nevelnek* és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):** a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül . b) tartósan beteg vagy fogyatékos NYILATKOZAT gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez iskolai nevelés esetén 1. Alulírott _____ (születési név: _____, születési hely

Csak egy jogcímen vehető igénybe kedvezmény, szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):** utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a g yermek(ek) : Gyermekétkeztetési intézményi térítési díj kedvezmény A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás, illetve gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a fiatal felnőttek utógondozói ellátásáért térítési díjat.

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes ..

Gyermekétkezési térítési díj-kedvezmény. tanulót gondozó családban a gyermek a Gyvt. 21/B. § szerinti normatív kedvezményre és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményre való. szóló 1997- évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):* (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: GYvt.) szerinti gyermekétkeztetési. 100 % -os normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek:* a és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):*

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmén

 1. szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét . meg a normatív kedvezményre való jogosultságot, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át [2018. évben
 2. a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításától 2.§ (1) A gyermekétkeztetés esetén járó normatív kedvezmény biztosítására a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § szabályi alapján kerülhet sor. (2) Az (1) bekezdésben szabályozott.
 3. és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):** támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és pótlékot,
 4. és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alåbbi jogcím alapjån kérem, mivel a gyermek(ek):** napjától, a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül . év b) taftósan beteg vagy fogyatékos
 5. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek): Jogcím: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül tartósan beteg vagy fogyatékos (szakértői bizottsá

Tájékoztatók, igénylőlapok, igazolások és a térítési díj

 1. t egyéb kedvezményre (pl.: tankönyv támogatására, gyermekétkeztetési költség átvállalására) jogosult. - ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
 2. Gyermekétkeztetési normatív kedvezmény: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a gyermek számára, ha: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, tartósan beteg vagy fogyatékos
 3. XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):*
 4. gyermekétkeztetési normatív kedvezmény az alábbi jogcímeken igényelhető: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, - tartósan beteg vagy fogyatékos - családjában három vagy több gyermeket nevelnek, - a gyermek nevelésbe vételét a gyámhatóság rendelte el

(a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény , szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alább a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításától 2.§ (1) A gyermekétkeztetés esetén járó normatív kedvezmény biztosítására a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § szabályi alapján kerülhet sor. (2) Az (1) bekezdésben.

(6) Az intézmény vezetője a gyermekétkeztetés normatív kedvezményeiről és azok igénybevételének módjáról tájékoztatja a kötelezettet a) a beíratáskor, b) az ellátás igénybevételének megkezdésekor, és c) a normatív kedvezmények megváltozásakor. 3. §A Gytr. 17 gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):** gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtot

veszem, hogy a normatív kedvezmény során az Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/A.§ (3) bekezdés ab) alpontjára tekintettel kezeli az adatokat. Nyilatkozom, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást megkaptam és a törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek): ** Értelmezés lásd lent! Gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez, bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén . gyermeke 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek) 2: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény érvényesség a határozaton lévő dátum szerint kerül rögzítésre, ezen kívüli kedvezmények a bejelentést követő naptól lépnek. gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján veheti igénybe, melyről büntető jogi felelőssége alapján nyilatkozatot tesz, miszerint, a gyermek(ek): kvédelmi kedvezményben részesüla) rendszeres gyerm Tudomásul veszem, hogy a normatív kedvezmény során az Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/A.§ (3) bekezdés ab) alpontjára tekintettel kezeli az adatokat

Kedvezmények - szombathelyigamesz

Palota gyermekétkeztetési kedvezmény - BPX

(a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel 2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. b Intézményi gyermekétkeztetési kedvezmények . Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani - az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több. gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):** a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 105. szám 17841 1. melléklet a 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelethez 6. melléklet a 328/2011

Gyermekétkeztetési intézményi térítési díj kedvezmén

Dokumentumok - Ménfőcsanaki óvoda Ménfőcsanaki óvod

Térítésidíj-táblázat - Ménfőcsanaki óvoda Ménfőcsanaki óvod

 1. (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: GYvt.) szerinti gyermekétkeztetési. 100 % -os normatív kedvezmény igénybevételét . az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek:* a) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
 2. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbijogcímalapjánkérem,mivela gyermek(ek) :*
 3. t a személyi térítési díj megállapítása iránt kérelmet kell benyújtania, melyhez csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat..
 4. ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):*
 5. gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek): ** a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ._____év _____ hónap ._____ napjától, b) tartósan beteg vagy fogyatékos, c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

A hegyvidékiek honlapja - www

Gyermekétkeztetési térítési díj-kedvezmén

100%-os normatív kedvezmény 0 0 21 egész napos gyermek 100%-os normatív kedvezmény 0 0 52 egész napos diétás gyermek 100%-os normatív kedvezmény 0 0 Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy a 190/2015. (VII.20.) Kormányrendelet rendelkezik a 2015. szeptember 01. napjától érvényes gyermekétkeztetés normatív kedvezményéne gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alåbbi jogcím alapján kérem, mivel a) rendszeres gyermekvédelmi kedveznényben részesül év napjától, b) tartósan beteg vagy fogyatékos, c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):** a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül napjától b) tartósan beteg vagy fogyatékos, c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket neveLnek d) családjában három vagy több gyemeket nevelnek ** évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbijogcÍm alapján kérem, mivel a gyermek(ek):* hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhe gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsódei ellátås és óvodai nevelés esetén gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):** a rendszeres gyermekvédelmi.

Önkormányzati rendele

gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén. 1. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem,. A kedvezmény egyrészt a törvény szerinti támogatás, másrészt a helyi rendelet szerinti egyéni rászorultság alapján megállapított támogatás. Néhány adat a gyermekétkeztetési normatív kedvezményben részesülőkről, 2014. évből igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbijogcím alapján kérem, mivel a a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül b) tartósan beteg vagy fogyatékos, c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - Budapest1

alapozza meg a normatív kedvezményre való jogosultságot, ha a családban az egy f'óre jutó havi jövedelem összege nem haladia meg a kötelezó legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át (2017. évben a 110.224 Ft-ot) 2. A-nyflatkozat megtételekor figyelembe veendó személyek köre: a kérelem benyújtásána Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe a fentiek szerinti sorrendben, ennek megfelelően kérjük, hogy a NYILATKOZAT kitöltésekor csak egy jogcímet jelöljön meg. Amennyiben tanév közben a jogosultsági jogcím változik, új NYILATKOZATOT kell kitölteni

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézmény

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét. az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek): hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez. történő felhasználásához Étkezési kedvezmények 2015. Szeptember 1-től a gyermekek védelmér ől és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcímen kérheti a szül ő/törvényes képvisel ő/gondvisel ő gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem: a gyermek(ek) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,* 2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkezteté A feltétel csak bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén alapozza meg a normatív kedvezményre való jogosultságot, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át [2015. évben a 89 408 Ft-ot]. 2

Magyar Közlön