Home

Epizódikus memória

Az epizódikus memória néven ismert az önéletrajzi információk feldolgozásáért és tárolásáért felelős memória típusa mindegyikük, és konkrétan a saját tapasztalataik szavaival vagy képeivel kifejezhető aspektusa. Más szóval, ez a magasabb pszichológiai folyamatok halmaza, amelyek narratív emlékeket hoznak létre a. Az epizódikus memória és a szemantikai memória két olyan típusú memória, amelyek a hosszú távú memória részét képezik; együttesen deklaratív memória néven ismertek. Míg az epizodikus memória az egyed egyedi képessége, egy adott epizódot vesz fel - amely eltér az azonos eseményen részt vevő mások emlékeitől -, a.

Az epizódikus memória egy olyan típusú memória, amely teljes mértékben kapcsolódik az önéletrajzi eseményekhez, és amely kifejezetten kimondható. Az epizódikus memória valójában a múlt események és tapasztalatok gyűjteménye, amelyek egy adott időben és helyen történt. Ezt jobban meg lehet érteni egy példával, amikor. epizódikus memória A hosszú távú memória szerveződései (HTM) Leave a Comment / 2. félév , 2009-2010 , Általános pszichológia , Babes Bolyai tudományegyetem , Pszichológia távoktatás / By Eszter Nag Az epizódikus memória az úgynevezett hosszú távú deklaratív memória része. A hippokampuszban, az időbeli és a frontális lebenyben található. Az összes egyéni élmény és helyzet eltárolódik ebben. Az epizodikus memória segítségével az emberek bejuthatnak az egyéni múltba és megtervezhetik jövőjét

A szemantikus memória olyan memória, amely független a kontextustól és a személyes jelentőségtől. Az epizódikus memóriával együtt a szemantikus memória a deklaratív memória kategóriáját alkotja, amely a memória két fő felosztása. A deklaratív memóriában az eljárási memória vagy az implicit memória - Epizodikus memória: ez a fajta memória emlékeztet minket a múltbeli eseményekre, amelyeknek része voltunk. Ezek epizódként emlékeznek, azaz mint olyan helyszínre, ahol cselekszünk. A memóriában jobban rögzíthető a memória, ha van érzelmi összetevője. Például egy barátja esküvője, egy szeretett ember halála stb. A memória (emlékezet) nem egy egyedi folyamat, hanem néhány alfolyamatból épül fel, melyek az agy különböző területeire támaszkodnak. Az epizódikus emlékezet - az a képesség, hogy valaki specifikus történésekre emlékezzen vissza, pl. hogy mi történt tegnap - köztudottan sérülékeny az olyan agyi károsodások esetén, amelyek a hippokampuszt érintik Az epizódikus memória tárgyi emléke még nem rögzült a fejében. Az epizódikus emlékezet összeköttetésben áll a szemantikus emlékezettel, hisz a tanult információból általános tudást is kell szintetizálnunk. Ma még vita tárgya, hogy hogyan történik a szemantikus és epizódikus memória között ez az összjáték epizódikus jellegű memória. Magyar kutatók jöttek rá, hogy a a kutyák is képesek reprezentálni saját akcióikat. Autószalon Elektromos autó ajánlatok a jövőből. Cayenne Coupé E-Hybridek A sportautó a terepjárók között. A Cayenne Coupé nem köt kompromisszumokat, de még érzelmesebb kapcsolatot teremt

Az epizódikus memória az olyan múltbeli események visszaemlékezésére való képesség, amikor az alany nem tudja előre, hogy a későbbiekben szüksége lesz az adott történés felidézésre Episodic Memory and Appetite Regulation in Humans. Megtalálták, miért lehet hónapokig pozitív a PCR-teszt Koronavírus: génjeinkben a válasz Érdekes adatok a koronavírus-oltás utáni megbetegedésekről és halálesetekről Miért olyan fontos, hogy ne égessük el a dohányt? Kiderült mivel jár, ha nem ugyanabból a típusú vakcinából kapja valaki az oltásokat Mit tudunk a. A visszaemlékezésben és a műveletek ismételt végrehajtásában az úgynevezett epizódikus memória játszik fontos szerepet. Ez az olyan múltbeli eseményekre való visszaemlékezés képességét jelenti, melyek során az alany nem tudja előre, hogy a későbbiekben szüksége lesz-e az adott történés felidézésre A visszaemlékezésben és a műveletek ismételt végrehajtásában az úgynevezett epizódikus memória játszik fontos szerepet. Az epizódikus memória az olyan múltbeli események visszaemlékezésére való képesség, amikor az alany nem tudja előre, hogy a későbbiekben szüksége lesz az adott történés felidézésre

Az epizódikus memória olyan múltbeli események visszaemlékezésére való képesség, amikor az alany nem tudja előre, hogy a későbbiekben szüksége lesz az adott történés felidézésre Az epizódikus memória olyan múltbeli események visszaemlékezésére való képesség, amikor az alany nem tudja előre, hogy a későbbiekben szüksége lesz az adott történés felidézésre. Embereknél ezt a fajta memóriát az öntudattal hozzák összefüggésbe, hiszen visszaemlékezéskor az alany mentális időutazás során. Benne vannak a személyes, speciális, eseményekhez kapcsolt tények, azok idő- és térbelisége - epizódikus memória - továbbá mindaz, amit az anyagi és szellemi világról tanultunk - szemantikus emlékezet allocentrikus (szemantikus memória?) egocentrikus (epizódikus memória?) Morris-féle vizi útvesztő többszörös T-labirintus vizuális tanulás & memória új tárgy felismerés helyfelismerés figyelem & információ feldolgozás ötválasztásos sorozatos reakcióidő teszt pre-pulzus gátlás (PPI) félelem kioltódás félelmi. Szó jelentése . epizodikus - lazán összekapcsolt részek vagy események sorozatát tartalmazza vagy azokból áll. Szinonimák & Antonimák: nem található. Példák: epizo

MemóriaElső kiadása 2003. március 11., kedd; érdemi felülvizsgálat 2004. május 10, hétfőA memória a kognitív képességek sokféleségének címkéje, amellyel az emberek és esetleg más állatok megőrzik az információkat és rekonstruálják a múltbeli tapasztalatokat, általában jelen célokra. Különös képességeink az életünk ré Az epizódikus memória tesztelése. Azért, hogy vizsgálhassák a kutyák saját akcióikra vonatkozó epizódikus-jellegű memóriáját, a kutatók megnézték, hogy képesek-e megismételni saját cselekvéseiket olyan mindennapi helyzetekben is, amikor nem kaptak semmilyen előzetes parancsszót, így nem várták az ismétlésre való utasítást sem Az epizódikus memória az olyan múltbeli események visszaemlékezésére való képesség, amikor az alany nem tudja előre, hogy a későbbiekben szüksége lesz az adott történés felidézésre. Embereknél az ilyen típusú memóriát az öntudattal hozzák összefüggésbe, hiszen visszaemlékezéskor az alany mentális időutazás. Nyilvános memória, más néven explicit memória, az a képesség, hogy az életünk epizódjait vagy eseményeit akaratosan hozzuk létre. Hála neki, átélhetjük a régen történt tapasztalatokat, ismerjük el a híres emberek arcát és nevezzük őket, vagy akár azt is, amit az egész héten megeszünk Kategorizáció, döntéshozatal, epizódikus memória és érzelmi működések interakciója és neurális háttere Szemmozgás mérése kognitív stratégiák feltérképezése céljából Non-invazív neuromodulációs technikák alkalmazása affektív és kognitív érintettségbe

PPT - EMLÉKEZÉS PowerPoint Presentation, free downloadLife is Strange gépigény - végre valami kellemes

Epizodikus memóriameghatározás és a kapcsolódó agyi részek

Epizódikus memória: meghatározás és példák - Társadalmi - 202

  1. Az epizódikus memória a hosszú távú memória kategóriája, amely magában foglalja a konkrét események, helyzetek és tapasztalatok emlékét. Az epizódikus emlékek példái az emlékei az első iskolai napodról, az első csókodról, a barátod születésnapi bulijáról és a bátyád érettségéről
  2. Az epizódikus memóriának és a munkamemória epizódikus buffer-ének van valami köze egymáshoz elméleti/modell szinten, vagy csak névhasonlóságról van szó? Figyelt kérdés #tanulás #memória #emlékezet #elmélet #agy #idegrendszer #munkamemóri
  3. Szemantikus és epizodikus memória. A szemantikus emlékezet a fiatal korunk óta gyűjtött tények visszaemlékezése. Ezek vitathatatlan rögök az információkra, amelyek nem kapcsolódnak az érzelmekhez vagy a személyes tapasztalatokhoz. Néhány példa a szemantikai memóriára: Az epizódikus memória az egyénre jellemző

explicit: epizódikus (személyes tények), szemantikus (általános tények) - az amnézia a személyes tényeket rongálja, szemantikus OK Roediger: ennyi féle memória megkülönböztetése ésszerűtlen, inkább különböző előhívási folyamatok, tudni, mit / tudni, hogya Hosszú távú memória (HTM): Az implicit felidézési mód főleg a begyakorolt készségek és az epizódikus emlékezet tulajdonsága: itt tároljuk személyes élményeinket, tapasztalatainkat. Az explicit felidézési mód pedig az ismeretek, tények felidézésére vonatkozik. Ez a szemantikus emlékezet, a világról való. Az érzékszervi memória egy másodperces osztott memóriarendszer, amely az érzékei révén bejövő információkat tárolja. Nézted már a napot, lehunyta a szemét, és elnézett? Mi történik? Még mindig láthatsz egyfajta napot a fejedben. Ez az utókép egy vizuális szenzoros memória, amelyet ikonikus memóriaként ismerünk az deklaratív memória a hozú távú memória réze. Ez a tudámemória, amely a világ zemantikai tartalmából é az ön életed epizódiku tartalmából áll. A lokalizációtól függően az amnézia cak zemantikai vagy epizódiku tartalomra korlátozható. A deklaratív memória a hozú távú memória réze. Ez a tudámemória. A rövid távú memória mellett mindenkinek van hozú. memÓria deklaratÍv memÓria vizuÁlis memÓria procedurÁlis memÓria epizÓdikus memÓria (baddeley 2001) memÓriatÍpusok. merre tart a diszlexia? kÖszÖnÖm figyelmÜket! bacsi@jgypk.szte.hu . e. 21 sane k f ormák . hearing speaking max seeing min thinking . világméret

Különbség az epizódikus memória és a szemantikus memória

Az alkoholizmus megzavarhatja a memória működését a későbbi Korsakoff szindróma előtt. Egy új tanulmány az asszociatív memóriát vizsgálta, amit az arcnév-társulások emlékezetében használnak az alkoholistákban. A megállapítások azt mutatják, hogy a károsodott tanulási képességek elsősorban agyi agyi térfogatokhoz kapcsolódnak - az epizódikus , emocionális és a procedurális memória egysége - a vitalitás affektusok egysége - a nem tudatos ideoaffektusok tudatosulásának illetve konstruálásának egysége - affektiv, percepciós, kognitiv fragmentumok 1-10 másodperces egysége - a lineáris Kronosz helyett a narrative megélt nem-lineáris Kairosz egység

epizódikus memória - PSZICHOLÓGIA KIDOLGOZOTT TÉTELE

Az embereknél az epizódikus memória tesztelése viszonylag egyszerű; csak kérje meg őket, hogy emlékezzenek valamire, amiben nem számítottak rájuk. Az állatok esetében kicsit több kreativitásra van szükség - mondja az Etövös Loránd Tudományegyetem állatpszichológusa, Claudia Fugazza Memória segítő kutyák . Lehet-e egy kutya helyettesíteni a személy hibáját? Inkább meglepő módon a válasz igen. A fejlett országokban az emberek sokkal hosszabb ideig élnek, ami minden bizonnyal nagyszerű, bár nem a kihívásai nélkül - az idősek és gondozóik egyik legnagyobb problémája a memóriafüggő szellemi képességek csökkenése csak epizódikus memória Az erectinek mimetikus kultúrái Állatoknál:agresszió.

Epizódikus memória - Gyógyszer - 202

Hippokampusz és epizódikus memória, HM, attraktor, cell-assembly, Hopfield hálózat. (SZ) dec. 4: Nobel díj 2014, kódolás és dekódolás hely-sejtekkel, hippokampusz felépítése. Út-integráció és a grid sejtek: út-integráció, periódikus határ-feltétel, zajtűrés, grid sejtek, hiba-javítás, kódolás grid sejtekkel, kínai. A memória az idő előre haladtával egyre romlik, ennek köszönhető, hogy Alzheimer-kór vagy demencia alakul ki.Azonban, ha jobban belegondolsz, volt már korábban is olyan időszak az életedben, hogy semmire sem emlékeztél: csecsemőkorodban!Szinte senki nem emlékszik az első vagy a második szülinapjára, és ennek oka az agyunk (és ezzel együtt a memóriánk) fejlődésében.

Szemantikus memóriajellemzők, modellek és agystruktúrák

epizódikus memóriát, miközben a szemantikus memóriát épségben hagyják. A szemantikus memória a világ általános dolgaira való emlékezést jelenti, amelyek specifikus eseményekhez nem kötöttek és akkor történtek, amikor a tudás dekódolva volt. Az epizodikus memória valódi események személyes átélésére való. Az eredmények azt mutatták, a rendszeres Ecstasy fogyasztók esetében az epizódikus memória egyértelműen sérült, összevetve azokkal, akik soha nem fogyasztották még a drogot. Nehezebben vagy egyáltalán nem emlékeztek rá, kivel mentek moziba utoljára, és milyen filmet láttak 2. Igazolta, hogy a rumináció, az epizódikus memória és a rizikókerülő viselkedés alkalmas a depresszióra hajlamosító genetikai tényezők vizsgálatára. 3. Új ismereteket szolgáltatott az érzelmi memória, a téri - vizuális tervezés és a jutalomkésleltetés folyamatainak depresszióban játszott szerepéről. 4 Az epizódikus és szemantikai memória modelljei és tanulási stratégiái A RTM-ból a HTM-ba Kontroll folyamatok: tanulási stratégiák Gyakorlás (fonémikus kód) Az információ ismételgetése, amíg meg nem tanuljuk Asszociáció (szemantikus kód) Könnyen megjegyezhető memoriterrel társítjuk a megtanulandó információt (pl. epizódikus memória zavar: anterográd amnézia; többé-kevésbé rendezett viselkedés; terminális alvás •Formái: Teljes (en bloc, blackout) Részleges (fragmentált, brownout) - gyakoribb •Nem tartozik ebbe a kategóriába A kóros ittasság (patológiás részegség

Video: A deklaratív memória jellemzői, típusai és patológiái

rekonstrukcióját is ez teszi lehetővé, ez pedig az epizódikus memória. Ez eltárol képeket, érzeteket, és időrelációs információkat. Általa megtudhatjuk, hogy a múlt születésnapunkon órát, vagy foto kollázst kaptunk-e. Noha ez lényegében nem fontos Episodic memory is the memory of every day events (such as times, location geography, associated emotions, and other contextual information) that can be explicitly stated or conjured.It is the collection of past personal experiences that occurred at particular times and places; for example, the party on one's 7th birthday. Along with semantic memory, it comprises the category of explicit.

Mi történik, ha az agyban a hippokampusz az élet első

A hosszú ideju memória • Epizódikus memória §Emlékszem, hogy... • Szematikus memória §Tudom, hogy... • Procedurális memória §kerékpározni, úszni A konvergens és divergens keresés az LTM-ben Megadott konkrét jellemzok, pl. Megadott kategória, pl.: Divergens keresés Négy lába van Ugat Csóválja a farkát Szaglása. rete (szemantikus memória), mint például szavak jelentése, személyek nevének, adatainak az ismerete stb., valamint az ún. epizódikus memória, ami átélt eseményekre, tapasztalatokra épül [8]. A deklaratív memória két fajtájának neurobiológiai elkülönítését többek között a K.C Fõemlõsöknél és az embernél szintén megtalálhatóak ilyen típusú idegsejtek, náluk viszont úgy tûnik, inkább az epizódikus memória kialakításában játszanak szerepet, a hippokampusz sérülése pl.\ súlyos anterográd amnéziát okozhat emocionális percepcióval, hosszútávú, illetve epizódikus memória tárolásával és előhívásával, valamint a default mode network-kel asszociált kéregterületekkel (posterior cingulum és a precuneus). VI. A vizsgálatok által nyert új eredménye

Emberi életfolyamatok idegi szabályozása - a neurontól a

Munkamemória - az információ feldolgozás helye A munkamemória, vagy rövidtávú memória teszi lehetővé, hogy pillanatnyi helyzetekben fel tudjuk mérni a lehetőségeket. Mivel kevés információt képes tárolni, és állandóan munkában van, egy-egy stresszes helyzetben rengeteg hibát vét. nem tudjuk megfelelően felidézni az éppen hallottakat, ezért nem tudjuk pontosan. A munkamemória ugyanaz mint a rövidtávú memória? - Válaszok a kérdésre. Weboldalunk cookie-kat használhat, hogy megjegyezze a belépési adatokat, egyedi beállításokat, továbbá statisztikai célokra és hogy a személyes érdeklődéshez igazítsa hirdetéseit fontosságú az epizódikus memória kialakításában. A HP egy másik fő funkciójára derült fény, amikor kiderült, hogy a patkány CA1 régiójának piramissejtjei (place sejtek) a tér egy bizonyos pontján tüzelnek. Összességében a HP az agyon belüli térbeli- és kognití

epizódikus jellegű memória - Rakét

A memória kialakulásának de novo protein szintézise elmélete hipotézis a memória fizikai korrelációjának kialakulásáról az agyban.Széles körben elfogadott tény, hogy az emlékek fiziológiai korrelációi a különféle idegsejtek közötti szinapszis alatt tárolódnak . A különféle szinapszisok relatív erőssége egy idegrendszer-hálózatban képezi a memória. Epizodikus emlékezet epizodikus és az önéletrajzi emlékezet Flashcards Quizle . kettős disszociáció epizodikus és a szemantikus emlékezet között retrográd amnézia esetén. az egymástól függetlenül érintheti akár az epizodikus, akár a szemantikus emlékezetet Az emlékezet egészséges és sérült működése Belépés navigációNevezés tartalmaBibliográfiaTudományos eszközökBarátok PDF előnézeteSzerző és idéző információVissza a tetejéreReid a memória és. A fentieken kívül a vizsgálatot vezető szakember, az egyes részfunkciókat is mérő teszteket is javasolhat, többek között a szókincs, az epizódikus memória vagy a térbeli tájékozódó képesség felmérésére Kategorizáció, döntéshozatal, epizódikus memória és érzelmi működések interakciója és neurális háttere; Szemmozgás mérése kognitív stratégiák feltérképezése céljából; Non-invazív neuromodulációs technikák alkalmazása affektív és kognitív érintettségben . Publikációs lista

teoretikus kultúra mitikus kultúra mimetikus kultúra epizódikus kultúra mimetikus mátrix lingvisztikai mátrix külső memória mátrix kognitív-kulturális keretrendszer kulcs-algoritmusai betöltődnek az elmébe meghatározzák a memória, a gondolkodás és a tudásszerkezet paramétereit delokalizált, hibrid hálózati mátrix. epizódikus kultúra mimetikus mátrix lingvisztikai mátrix külső memória mátrix kognitív-kulturális keretrendszer kulcs-algoritmusai betöltődnek az elmébe meghatározzák a memória, a gondolkodás és a tudásszerkezet paramétereit delokalizált, hibrid hálózati mátrix elsődlegesadatbázis holisztikus, nem-szimboliku különböző fokú memória károsodás korai stádiumban az epizódikus emlékezés relatíve megtartott verbalis memória jobb, vizuospaciális teljesítmény rosszabb, mint Alzheimer-kórban fluktuáció: a betegek 50-70%-ánál Percek, órák, vagy napok alatt nagyfokú, MMT-tel is mérhető különbségek hippokampusz relatí Perfect essay solutions for the course exam. sorolja fel motiváció tartalom és folyamat elméleteit! röviden fogalmazza meg, hogy mi különbség az elméletek ké

Ellenőrizze a (z) memoria episodica fordításokat a (z) magyar nyelvre. Nézze meg a memoria episodica mondatokban található fordítás példáit, hallgassa meg a kiejtést és tanulja meg a nyelvtant Memória tárak (emlékezeti rendszerek)Mindennapi tapasztalat az emlékezés teljesítményének idő-függése. 1-2 másodperces terjedelmű a szenzoros memória tár, mely jól vizsgálható a kiváltott potenciálok módszerével. Az így nyert adatok alapján vált világossá, hogy a Demenciák neuropszichológiai diagnosztikája [Kompatibilitási mód

Az epizódos memória és az életünkben betöltött egyedülálló szerepe - 2021. 2019; TA PARECENDO MACRO (HIGHLIGHTS FREE FIRE 100% HS ) Különböző típusú epizódikus emlékek; Epizódikus memóriaproblémák. Craik és Lockhart (1972) Feldolgozási szintek elmélete - a bejövő információt különböző szintű feldolgozásnak vetjük alá. - a felidézés sikere függ a feldolgozás mélységétől A hosszú távú memória kódja. szemantikus; akusztikus; mindkettő; egyik sem; 2. Az implicit memória: modalitás-specifikus; epizódikus memóriának is nevezhető. Jellemzők Rövid távú memória Hosszú távú memória Asszociatív Klasszik kond. Instrum. tanulás. 3. HUMÁN HOSSZÚ TÁVÚ MEMÓRIA FAJTÁI TARTALOM SZERINT Szemantikus tények pl könyvb ől tanult Epizódikus események tapasztalatok (láttuk, hallottuk) életrajzi IMPLICIT/nem-deklaratív (hogyan)-Visszaidézése nem tudatos

A. Rövidtávú memória - 7 +/- 2 kapacitás - munkamemória - át tudnak kerülni a hosszútávúba - többször átismételjük B. Hosszútávú memória. Jelenségei: retrográd amnézia-> balesetre nem emlékszünk; szerialitás egymásra épül a RTM és a HTM Sok dolog torzítja Az SAC (az aktiválási zavarok forrása) a memória kódolásának és visszakeresésének számítási modellje . Lynne M. Reder fejlesztette ki a Carnegie Mellon Egyetemen .Sok közös vonása van az ACT-R-vel .Ilyes le bosse . Szerkezet . A SAC meghatározza a memória reprezentációt, amely szemantikai (fogalom) és észlelési csomópontok (például betűtípus) és a kapcsolódó. amnézia Agykárosodás, betegség, sokk vagy trauma okozta hosszú távú memória károsodása. kéreg Agy idegszövete legkülső rétege. dentate gyrus A hippokampusz régió azon része, amelyről azt gondolják, hogy hozzájárul az új epizódikus emlékek kialakulásához. epilepszia Egy neurológiai rendellenesség, amelyet rohamok. 1 tanulÁs az idegrendszer plaszticitÁsa emlÉkezÉs (memória) viselkedÉs, magatartÁs a viselkedé..

Bebizonyították, hogy a kutyák tudják, hogy mit csinálnak

A memória hangulat-kongruenciája azt jelenti, hogy könnyebb olyan emlékeket előhívnunk, melyekhez olyan érzelem kapcsolódik, ami megegyezik a jelenlegi hangulatunkkal. Tehát, ha valaki éppen szomorú, könnyebben emlékszik szomorú emlékekre Az agyunk nem alszik el velünk, éjszaka bizonyos területei átismétlik azokat az eseményeket, amelyek előző nap történtek velünk - a folyamat pedig összefüggésben állhat a memória beégetésével - állítja a University of Arizona (U.A.) egyik kutatócsoportja. Sőt, az átfutás jóval gyorsabban zajlik, mint ahogy az élmények valójában megtörténtek velünk éber.

AAMI Age-Associated Memory Impairment Azok az idősek, akik eleget tesznek az AAMI kritériumainak, kevés változást mutatnak, vagy akár nem is mutatnak változást a memória tesztek széles skáláján, ami azt sugallja, hogy ez egy jóindulatú állapot (Hanninen és Soininen, 1997) szerepet játszik az epizódikus memória kialakításában • milyen egyszerű (jól tesztelhető) feladathoz van erre szükség? - pl. navigáció (még jobb, ha patkányban vizsgáljuk, mert őket csak ez foglalkoztatja) • a navigációhoz kell egy térkép • vannak-e olyan sejtek, amik bizonyos helyszínekre érzékenyek A memória megszakad, és az érintett már nem támaszkodhat memóriatartalomra, és nem menthet újat. A megtanultakat már nem lehet idõ és / vagy tartalom szempontjából felhívni. Nem minden memóriatartalom van mindig azonos módon befolyásolva - ami régen volt, gyakran jobb, ám a közelmúltban nem tárolja.. epizódikus/ szemantikus memória verbális fluencia exekutív funkciók/problémamegoldás Utility of Combinations of biomarkers,cognitive markers and risk factors to predict conversion from MCI to AD,2011 ADNI adatbázis Rey,TrailA,órarajzolás volt kiemelten jó prediktor Ezenfelül, amikor az epizódikus memória fejlődésének kérdése merül fel, hasonló problémákba ütközünk, amit az okoz, hogy a kutatók bizonyítékot szeretnének találni az összetett kognitív folyamatokra, melyekről úgy vélik hogy az epizódikus memória meghatározó tulajdonságait alakítják ki, mint az autonoetikus. A szemantikus memória a világról és saját magunkról, élettörténetünkről tartalmaz ismereteket. Ilyen lehet az az információ, hogy hol lakunk, kik a szüleink, vagy épp az, hogy mi Dánia fővárosa. Az epizodikus emlékezet viszont, ahogyan a neve is mondja, epizódikus emlékezet. emlékezés