Home

Erik erikson pszichoszociális fejlődéselmélete

Erik Homburger Erikson, német származású pszichoanalitikus legfőképp pszichoszociális fejlődéselmélete miatt lett közismert, mi is foglalkoztunk már vele. Teóriájában az egész életen át tartó változás nyolc szakaszát különítette el, melyek előre meghatározott lépcsőknek tekinthetők az emberek életében Erik Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete. Erik Erikson talán a pszichológia történetében a személyiségfejlődés legösszetettebb modelljét alkotta meg. Elmélete átfogja a fejlődés folyamatát születéstől egészen a halálig A pszichoszociális fejlődés-elmélet A viszonylag egyoldalú freudi szemléletmódot Erik H. Erikson (1902-1994) fejlesztette tovább. Ellentétben sok más pszichoanalitikussal, ő nem tagadta, és nem is módosította Freud téziseit, hanem továbbgondolta és kiterjesztette azokat, megpróbálva kapcsolatot teremteni a pszichológiai, pedagógiai és társadalmi-kulturális jelenségek között

Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete Erik H. Erikson (1902-1994) összetett fejlődésmodellje a személyiség alakulására ható szociális jelenségeket/tényezőket hangsúlyozta és megalkotta a lelki egészség kialakulásának elméletét Erik H. Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete bevezető, 1. szakasz: ősbizalom a bizalmatlansággal szembe ERIK ERIKSON: PSZICHOSZOCIÁLIS FEJLŐDÉSELMÉLETE. Erik Erikson:. Freud tanítványa ® továbbfejlesztette személyiségmodelljét: az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot is vizsgálta - szakaszelmélet. Freud a fejlődést a serdülőkorral lezárta « Erikson egész életen át tartó folyamatként értelmezte, az egész életet 8 szakaszra osztott Erikson a freudi pszichoanalitikus elmélet fejlődési szakaszait veszi alapul, azonban kiterjeszti a fejlődéselméletet a halálig, s nem zárja le a serdülőkornál. A másik nagy újítása az, hogy nem az ösztönök köré szerkeszti a szakaszokat, hanem a központi szerepet az éle

Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete 8 szakaszot állít fel, amelyek feltételezik a személyes identitás változását az életciklusban. Erikson pszichoszociális fejlődéselméletének 8 szakasza. A szerző által kitett különböző szakaszok fő jellemzője a konfliktus kétpólusú A pszichoszociális fejlődés elmélete. Erikson (1991) a fejlődést egy életen át tartó folyamatnak tartja, másrészt a fejlődést krízisek sorozataként írja le. Elmélete szerint személyiségünk alapvető összetevői veleszületetten adottak. Az egyes összetevők kimunkálásának azonban életkorfüggő optimuma van Erik H. Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete Erik Erikson talán, a pszichológia történetében a személyiségfejlődés legösszetettebb modelljét alkotta meg. Elmélete átfogja a fejlődés folyamatát születéstől egészen a halálig 2. Erik H. Erikson pszichoszociális elmélete Erikson elmélete pszichoanalitikus elmélet, a freudi fejlődési fázisokból indul ki, de kiterjeszti azokat a személyiség fejlődése a születéstől a halálig tartó folyamat fokozatos, szakaszokban történő kibontakozás, amelyben az identitás újabb és újab Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete Erikson elméletében az identitás a pszichoszociális fejlődés része, és a szocializáció egyik szakaszán érhető tetten. Elmélete szerint az egyén élete során különböző kríziseket és konfliktusokat él át

Életünk nyolc szakasza - az eriksoni pszichoszociális

 1. Erik H. Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete. The fifth stage of Erik Erikson's theory of psychosocial development is identity vs. role confusion, and it occurs during adolescence, from about 12-18 years
 2. Erik ~ pszichoszociális fejlődéselmélete Erik ~ talán a pszichológia történetében a személyiségfejlődés legösszetettebb modelljét alkotta meg. Elmélete átfogja a fejlődés folyamatát születéstől egészen a halálig. ~, E: (1990) Az életciklus: az identitás epigenezise. In: A fiatal Luther és más írások Gondolat Kiadó. 437-496 Budapes
 3. 1 Fejlődéselméletek Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg.

Az egyéni életciklus modelljét Erik Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete alapján mutatjuk be. Erikson Sigmund Freud lányának, Anna Freudnak a tanítványa volt; saját elméletét úgy tekintette mind a freudi elmélet kiterjesztése, nem pedig módosítását. Fejlődési szakaszai Erik Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete szerint minden főbb életszakasznak van egy megoldandó konfliktusa, amivel minden embernek meg kell küzdenie, és ennek kimenetele meghatározza a lelki egészségünket. Aki az időskorba lépve úgy tud visszatekinteni az életére,. Erikson terjesztette ki elméletét az egész életútra, feltételezve, hogy a fejlődés nem áll meg bizonyos életkorban, hanem az ember állandóan változik, fejlődik. Erik Erikson kutatásait meghatározták saját élettapasztalatai. Élete állandó identitás kereséssel asszociálható. Édesapja elhagyja a családot, édesanyja új élettársat választ

Erik Erikson pszichoszociális fejlődéselmélet

Erikson's stages of psychosocial development, as articulated in the second half of the 20th century by Erik Erikson in collaboration with Joan Erikson, is a comprehensive psychoanalytic theory that identifies a series of eight stages that a healthy developing individual should pass through from infancy to late adulthood. According to Erikson's theory the results from each stage, whether positive or negative, influences the results of succeeding stages. Erikson published a book called. Erik Erikon zerint a tinédzereknek két fő válágot kell megoldaniuk, hogy egézégeen, jól alkalmazkodva é boldog felnőttként érezzék magukat. Erikon emberi pzichozociáli elmélete zületétől halálig megy tovább, é biztoítja, hogy bizonyo catákat be kell fejezni, hogy kézen állhaunk a fejlődé következő zakazára. A deprezióval küzdő tinédzerek ezen elmélet zerint. Erik H. Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete szerint a bizalom életünk első évében alakul ki, amikor a gyermek teljes kiszolgáltatottságban él az őt ellátó felnőttektől. Ha ellátása figyelembe veszi az igényeit, akkor megtanul bízni a körülötte lévőkben Az Erikson pszichoszociális fejlődésének szakaszai, amelyeket a 20. század második felében Erik Erikson a Joan Eriksonnal együttműködésben fogalmazott meg, egy átfogó pszichoanalitikus elmélet, amely azonosítja a nyolc szakaszból álló sorozatot, amelyet az egészséges fejlődő egyénnek át kell adnia a csecsemőkorától a késői felnőttkorig

A pszichoszociális fejlődés-elmélet - PT

A pszichológiai fejlődés Kognitív, szociális és érzelmi fejlődés, személyiségelmélete Erik Erikson. Az identitás kialakulása. Erikson elmélete. Erikson elméletében az identitás a pszichoszociális fejlődés része és a szocializáció egyik szakaszán érhető tetten. Szocializáció szakaszai a pszichoszociális stádiumok szerint (a szociálpszichológia szemszögéből) Az egész életünkön át tartó fejlődés. Erik H. Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete szerint (Erikson, 1991) az ember fejlődése szakaszokban történik, és minden szakasznak. Harminchét évesen Erik megkapta az amerikai állampolgárságot, és ezzel egyidejűleg Homburger nevét Eriksonra változtatta

When It Comes To the NCLEX It’s All About Erikson | Notes

Erik H. Erikson pszichoszociális fejlődéselmélet

Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete 1 - YouTub

 1. Erik Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete szerint a fiatal felnőttkor kihívása megtanulni az intimitás kialakítását, hiszen ha ez nem sikerül, bekövetkezhet az izoláció, a másoktól való elszigetelődés. Kamaszkorban a különböző szerepek kipróbálása után kerülnek tisztába a fiatalok a saját identitásukkal.
 2. Erik H. Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete S. Freud tanain alapul. Elméletének felállításában a következő módszerek segítették: klinikai esetek tanulmányozása; normális gyerekek fejlődésének hosszú távú (longitudinális) vizsgálata; természeti népek gyermeknevelési szokásainak tanulmányozása.
 3. den szakasznak megvan a rá jellemző alapkonfliktusa: 0-2 év (csecsemőkor): bizalom-bizalmatlanság; 2-3 éves kor (kisgyermekkor): függés és önállóság; 3-5 éves kor (óvodáskor.
 4. Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete. 8 szakaszt különböztet meg, amelyeken az egészséges egyénnek. át kell haladnia születéstől a halálig. Mindegyik szakasznál különböző igényekkel találkozunk, új kérdéseket teszünk fel, és olyan embereket ismerünk meg, akik befolyásolják viselkedésünket és tanulásunkat
 5. degyike az előző szakaszokra épül, annak érdekében, hogy utat nyisson a fejlődés későbbi szakaszainak.Tehát beszélhetünk olyan modellről, amelynek valahogy célja az útvonal.
 6. Erik Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete Miért is érdemes ezen munkálkodnunk? Lássuk Allport meghatározását, milyen értékekkel bír a bölcs személyiség! A szakirodalom gyakran használja az érett, a bölcs és az egészséges megnevezéseket egymás szinonimájaként. Allport azt mondja, hogy a bölcsessé
 7. den főbb életszakasznak van egy megoldandó konfliktusa, amivel

Erik Erikson: Pszichoszociális Fejlődéselmélet

 1. t központi feladatok. Epigenetikus szakaszok a fejlődésben. 7. Erich Fromm humanisztikus pszichoanalízise: egzisztenciális szükségletek, a karakter fogalma, szeretetfilozófiája és a szabadság problematikája
 2. t a mesék, vagy mítoszok ·őse¸re. A µejlődést nem a ne·ézsé¶ek elkerülése, k¸védése jelenti, hanem éppen az se¶ít¸, hog
 3. Erik H. Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete szerint fiatal felnőttkorban - amikor általában összeköltözés is aktuális kérdéssé válik - legfőbb feladatunk a pártalálás és a munkába állás mellett a családtól való függetlenedés, azaz az anyagi és érzelmi leválás. Az összeköltözés akkor lehet.
 4. thiaszt paraszterellenes a kerekférgek fejlődési szakaszai és szemcseppek komplex alkalmazásával kezelik

 1. Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete Erik H. Erikson a pszichológia történetében talán a legösszetettebb személyiségfejlődési modellt alkotta meg. Kiterjesztette a Freudi személyiségfejlődés elméletet. Feltételezte, hogy a fejlődés nem áll meg bizonyos életkorban, hanem az ember állandóan változik, fejlődik
 2. Holott Erik és Joan Erikson (1997) pszichoszociális fejlődéselmélete szerint a személyiség alakulásának folyamatában a hangsúly nemcsak a megtapasztalt környezeti és társas jelenségeken van, hanem az adott életszakasz rituális lezárásán is, az egyes szakaszok megmérettetésein való túljutást jelzik az adott szakaszt.
 3. Erik Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete 153 VI. Szendi Gábor: A humán pszichopatológiák és némely testi megbetegedés pszichobiológiája 158 Bevezető 158 1. Az test-lélek probléma meghaladása 159 Az emberi jelenség neurobiológiája 165 2. A főbb pszichopatológiák pszichobiológiája 18
 4. a pszichoszociális fejlődés viszonylatában 404 Az egész életen át való személyiségfejlődés modellje 404 Erik Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete és a KÁSZPEM®alapvetései 404 8. fejezet - A KÁSZPEM® elméleti megfontolásai a tanulás
 5. Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete. Erikson elméletében az identitás a pszichoszociális fejlődés része, és a szocializáció egyik szakaszán érhető tetten. Elmélete szerint az egyén élete során különböző kríziseket és konfliktusokat él át
 6. Ebben a bejegyzésben igyekszem választ adni arra, hogy miért gondolkodunk az Artima-modellben azzal, hogy a szervezeti lét és a családi kapcsolatok szoros összefüggésben vannak a személyes munkateljesítményre (és a szerepteljesítményre is!). Úgy tűnik nálunk előbbre járó nemzetek belátták már azt, hogy az egyéni teljesítőképesség nem csak a kompetenciák.

Szenes Márta : Erik H. Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete A fiatal Luther című írás tükrében Szenes Márta : Vallási élmény és rítus Szenes Márta : Az életinterjúk bemutatása, tartalomelemzése Szenes Márta : Kilépés a mozgalomból [<<< Erik Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete szerint minden főbb életszakasznak van egy megoldandó konfliktusa, amivel minden embernek meg időskorúak gyógyszeres kezelése küzdenie, és ennek kimenetele meghatározza a lelki egészségünket 8. Erik H. Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete Erik Erikson talán, a pszichológia történetében a személyiségfejlődés legösszetettebb modelljét alkotta meg. Elmélete átfogja a fejlődés.. Hozzászólások ehhez: Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete Én 9 szakaszra vártam, de azt nem látom, és nekem sincs az említett táblázat. >Az emberi fejlődés nyolc szakasza és a kilencedik szakasz< Szerző: Nemkötekszik Benne van a 8-ik szakasz is, csak el kell olvasni végig. Amúgy a nyelvezete nehézkes, túlzsúfolt

Erik Erikson timeline | Timetoast timelines

Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete - az elme

Scribd is the world's largest social reading and publishing site Mi Határozza Meg A Látásélességet Gyongyaruhaz Hu. Mi határozza meg a baba szeme színét? 1. genetikai tulajdonság. annak ellenére, hogy a szem színe genetikai tulajdonság, nem kizárólag a genetikára támaszkodik, amint azt az emberek tévesen hitték. ha Önnek és partnereinek kék szeme van, akkor nagy esély van arra, hogy a baba kék szeme lesz, de ez nem halott bizonyosság Köszvény esetében húgysavkristály csapódik ki az ízületben. Erik Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete szerint minden főbb életszakasznak van egy megoldandó konfliktusa, amivel minden embernek meg kell küzdenie, és ennek kimenetele meghatározza a lelki egészségünket. És a véleményét a hagyományos orvoslásra fordítja Erik Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete, és Freud személyiségelmélete táblázatba összefoglalva. Csatolás megtekintése Erikson, Freud táblázat.doc Anett . Reagált: icacska, Böbe48, U.Betty és 5 további tagunk. Szatmári Anett Állandó Tag. Állandó Tag. 2010 Június 1

Erik Erikson - pszichoszociális Jean Piaget ERIKSON pszichoszociális FREUD pszicho-szexuális idő/stádium A fejlődéselméletek összehasonlítása. 12 L. Kohlberg (1929-1987) Az erkölcsi fejlődé Erik H. Erikson fejlődéspszichológus, pszichoanalitikus, Pulitzer-díjas író pszichoszociális fejlődéselmélete, Jean Piaget svájci pszichológus, ismeretelmélet-teoretikus kognitív fejlődéselmélete, Lawrence Kohlberg amerikai pszichológus erkölcsi fejlődéselmélete Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete A korábbiakban felsorolt elméleteken kívül talán a legismertebb és legátfogóbb fejlődéselmélet Erik H. Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete (Erikson, 1968/1991). Míg Sigmund Freud, a pszichoszexuális fejlődés lezárultát a serdülőkornál húzza meg, addig Erikson a.

Ennek szakaszait írja le Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete. Segít megérteni önmagunkról alkotott képünk gyökereit, az én nem vagyok elég jóalapérzését kisiskolás korban, valamint azt, hogy kamaszkorban hogyan válik az önértékelés függővé a környezet visszajelzéseitől A személyiség kialakulása szempontjából kulcsfontosságúnak tekinthető Erik Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete (Erikson, 1965). Koncepciója szerint a fejlődés egész életen át tartó folyamatnak tekinthető, melyben csak a sikeres integráció eredményezheti a stabil identitás kialakulását, mely - ahogy már az. Intra és interperszonális sz in ten E. Erikson (1968) pszichoszociális fejlődéselmélete szer int, a középkorú feln őtt (35-65 év) alapkrízisét az alkotóképesség vs. stagnálás. Erik Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete szerint minden főbb életszakasznak van egy megoldandó konfliktusa, amivel minden embernek meg kell küzdenie, és ennek kimenetele meghatározza a lelki egészségünket

Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete Az egész életen át tartó fejlődés lehetőségét hirdeti Erik H. Erikson Freud fejlődéselméletéből indult ki, biolit paraziták azt jelentősen módosítva alkotta meg pszichoszociális fejlődéselméletét, melyben az élet során megtapasztalt társas hatások jelentőségét. Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete . A pszichoanalitikus elmélet óriási befolyást gyakorolt a huszadik század első felében. A Freud által ihletett és befolyásolt személyek tovább fejlesztették Freud ötleteit és kidolgozták saját elméleteiket

Erik erikson pszichoszociális fejlődéselmélete könyv

3.2. A pszichoszociális fejlődés elmélet

Holott Erik és Joan Erikson (1997) pszichoszociális fejlődéselmélete szerint a személyiség alakulásának folyamatában a hangsúly nemcsak a megtapasztalt környezeti és társas. Erik Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete szerint minden főbb életszakasznak van egy megoldandó konfliktusa, amivel minden embernek meg depresszió kilépés után küzdenie, és ennek kimenetele meghatározza a lelki egészségünket

Az időskor, mint külön életszakasz vizsgálata nem túl régi múltra tekint vissza. Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete szerint a fejlődés egy egész életen át tartó folyamat. Ennek megfelelően az emberi életciklust nyolc szakaszra bontja, utolsó szakaszként az időskort tünteti fel Erik Erikson pszichoszociális fejlődéselméletében nagyon alaposan végiggondolta az élet különböző szakaszait, és összesen nyolc krízisre osztotta fel az emberi életet. ezek az eriksoni fejlődési krízisek. Amennyiben az adott helyzetet sikeresen kezeli az ember, tehát például a bizalom vagy bizalmatlanság krízisében. 2.2

Video: l é l e k k e r e s ő - G-Portá

A pszichoszociális fejlődés-elmélet A viszonylag egyoldalú freudi szemléletmódot Erik H. Erikson (1902-1994) fejlesztette tovább. Ellentétben sok más pszichoanalitikussal, ő nem tagadta, és nem is módosította Freud téziseit, hanem továbbgondolta és kiterjesztette azokat, megpróbálva kapcsolatot teremteni a pszichológiai. ERIK ERIKSON PSZICHOSZOCIÁLIS FEJLŐDÉSELMÉLETE BIZALOM -BIZALMATLANSÁG 0-2 év csecsemőkor. Ezt a szakaszt Erikson az ősbizalom szakaszána Kulcsszavak: identitásdiffúzió - affektív instabilitás - hasítás és disszociáció - áttételi fókusz -tárgykapcsolati diádok Elméleti tanulmány Tóth Zoltán Nagy apának nagy az. A folyamatosan átrendeződő képbe Erik H. Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete hoz rendszert, vagyis minden est egy-egy életszakasznak megfelelően alakul, átértelmezve a mottóul választott All you can eat gyorséttermi szlogent. Sor került tejbepapi estre, palacsintapartira, best of Burger King menüre és fazékban rotyogó. Erik H. Erikson az identitás, identitás krízis, életciklus, fogalmainak bevezetésével új nézőpontot honosított meg a személyiségpszichológiában. Erikson Anna Freud-dal töltött tanulmányai, majd a Harvardra kerülése után kezdte el vizsgálni különböző indián kultúrák gyermeknevelési szokásait, amelyek meglepő.

Erik H. Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete. Erik Erikson talán, a pszichológia történetében a személyiségfejlődés legösszetettebb modelljét alkotta meg. Elmélete átfogja a fejlődés folyamatát születéstől egészen a halálig. Más kutatók akik ugyancsak a fejlődést vizsgálták az emberi életút egy bizonyos. Erik Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete szerint minden főbb életszakasznak van egy... Ízületi mobilitás típusú betegségek Ráadásul sok női beteg ébred rá arra, hogy nem fog.. Emberi fejlődés szakaszai. Az ember egyedfejlődésének szakaszai Eszköztár: Újszülöttkor A születéssel befejeződik az ember méhen belüli, embrionális fejlődése, és kezdetét veszi a méhen kívüli, posztembrionális fejlődés, amely több szakaszra osztható: az újszülöttkorra, a csecsemőkorra, a kisgyermekkorra, a kölyökorra, a serdülőkorra, az

Erik Erikson&#39;s Stages of Development

Barátság versus szerelem A mai párkapcsolatokban annyi mindent várunk el a párunktól, amit régen egy egész falu tudott megadni - mondja Esther Perel, amerikai pszichológus, párterapeuta, aki szerint régen a házasságtól csupán státuszt, anyagi biztonságot és a gyermek születésének lehetőségét várták el az emberek.. Ma már a párunknak kell a legjobb. Erik Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete. Dr. Joseph Murphy - Az Elme Csodaja. Mantak Chia - Michael Winn - Taoista Szerelmi Titkok Ferfiaknak. Sématörés. Kvantumfizika és tudattalan. Paula[1].Horan-Gyógyító.kezek.II-Reiki. Carl Gustav Jung Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Jung az introverzió-extraverzió két végpontjaként szintén a szorongásos neurózist, illetve a hisztériát jelölte meg Erik Erikson fejlődéselmélete szerint az érett személyiség a személy éppen aktuális fejlődési állapotához képest fogalmazható meg. Fejlődéselmélete leírja, hogy az életen át tartó fejlődés egyes. Erik Erikson pszichoszociális fejlődésének szakaszai. Pzichozociáli fejlődé Áttekinté Bizalom kontra bizalmatlanág Autonómia a zégyen é a kétég ellen Kezdeményezé kontra bűntudat Ipar v alaconya. Tartalom: Áttekintés ; 1. szakasz: Bizalom és bizalmatlanság ; 2. szakasz: Autonómia a szégyen és a kétség ell

Identitásformálás - Wikipédi

Erikson&#39;s Psychosocial Theory - Intimacy VsErik Erikson TimelineExtremists&#39; Meme Armies Are Turning Into Militias | WIRED

Erik h erikson pszichoszociális fejlődéselmélete — az

A konfliktus összecsap, megütközik, perlekedik) egyének vagy társadalmi csoportok közötti olyan ütközés, amely mögött igények, szándékok, vágyak, törekvések, érdekek, szükségletek, nézetek, vélemények, értékek szembenállása húzódik meg . Harcra, összeütközésre akkor kerül sor, amikor a felek viselkedése akadályozza egyikük vagy másikuk igényeinek. 2016/2017. tanév - A felsőoktatási szakképzések mintatantervei. uSzak sorrend Szak Adatlap Mintatanterv Tantárgyleírás Záróvizsgatétele

* Erikson (Pszichológia) - Meghatározás - Online Lexiko

Beyoncé, Justin Bieber, Kelly Clarkson, & More Stars With Famous Connections. Vidéo. Alexander Skarsgard's Girlfriend, Alexa Chung, Pokes Fun at His Tarzan Diet on Insta Movies // July 05, 2016 Alexander Skarsgard Ate 7,000 Calories a Day to Get His 8-Pack for Tarza Alexander Skarsgård et Alexa Chung sont en couple . He's played a villain vampire on HBO's True Blood, and he heated up the. Piaget kognitív fejlődéselmélete - Lexiko gyerekeknél mindig ugyanazokat A pszichoszociális fejlődés-elmélet A viszonylag egyoldalú freudi szemléletmódot Erik H. Erikson (1902-1994) fejlesztette tovább. Ellentétben sok más pszichoanalitikussal, ő nem tagadta, és nem is módosította Freud téziseit, hanem továbbgondolta.

Heartwarming Illustrations Show That Love Is In The SmallPsychology by Chayarnee Marnee-in