Home

Bauxit keletkezése

A karsztbauxit mészkő- vagy dolomitfelszínek mélyedéseiben fordul elő. E mélyedésekben a mészkő, illetve a dolomit elmállásából származó vörös agyag rakódott le, amelyhez más területekről szállított málladék keveredett. Az felhalmozódó és összekeveredő anyagokból a mainál melegebb éghajlaton bauxit képződött Dolomit,bauxitfekii.Dolomit,dasLiegendedesBauxites...Pizolitosbauxit.PisolithiseherBauxit. 5. Ibolyás,kovasavdúsbauxitrétegapizolitosbegyrdésalatt,Melegesen. Aiolettgefarbte,kieselsáurereicheBauxitschiehtunterdérpisolithischen Falté,amMeleges. 4.Vörösagyag.RoterTón. 5.Eocé

Erdélyben a Bihar-hegységben 1883 -ban Szontág Tamás Kalota község határában gyűjtött kőzetmintákat, amiket a Kolozsvári Egyetemen elemeztetett ki, és azok 56%-os Al 2 O 3 tartalma alapján bauxitnak minősültek. 1903 -ban alakult meg a Jádvölgyi Alumíniumérc Bányatársulat és jogot nyert a bihari vastartalmú bauxit kiaknázására A bauxit nedves trópusi éghajlaton, szárazföldi körülmények között képződő, talaj jellegű kőzetmálladék. A málló kőzetből, legyen az magmás, üledékes vagy metamorf képződmény, a benne eredetileg jelenlévő kémiai elemek nagy része (alkáli- és alkáliföldfémek, valamint a szilícium többsége) a forró, csapadékos éghajlat hatására kioldódik A bauxit a kréta időszakban keletkezett. A Vértesben Gánt környékén, a Móri-árokban Iszkaszentgyörgy környékén, a Bakonyban Ajka környékén (Nyirád, Szőc, Halimba) vannak jelentősebb bauxittelepek, 150-300 méteres mélységben

A bauxit keletkezése. Az alumínium fémet a bauxit nevû kõzetbõl állítjuk elõ. A bauxit az agyaghoz hasonló (vörös, szürke, fehér, tarka színû) kõzet, amely trópusi éghajlati körülmények között nagy meleg, sok csapadék, magmás kõzetek mállásával keletkezik A bauxit nedves trópusi, szubtrópusi éghajlat mellett különféle (magmás, üledékes, átalakult) kőzetek málladékából keletkezett. A bauxitok két csoportja a lateritbauxit és a karsztbauxit. 3. Egyéb üledékes ásványkincsek keletkezése

Üledékes ércek keletkezése Természetföldrajz Sulinet

Bauxit típusai:-Karsztbauxit -lateritbauxit . Szerves eredetű üledékes kőzet. Évmilliókból keletkezett az egykori erdőségekből úgy, hogy az üledéktakaróval fedett növényzet az oxigéntől elzártan elszenesedett Szenesedés folyamata:-Tőzeg-Lignit -Barnakőszé (A reziduális üledékek közül a bauxit a leggyakoribb.) Az üledékes vaskőzetek az oolitos vasérc, a gyepvasérc, lápi vasérc, vasborsó, kéregvasérc A bauxit keletkezése földkéreg magmás és átalakult kőzetek nedves, forró éghajlat mállás málladék oldás csapadékvízben kovasav kicsapódása kovasav kimosódása alumínium-oxidok feldúsulása felhalmozódás a mészkő üregeiben lateritbauxit karsztbauxi 6.14 A bauxit ásványos összetétele és minősége 149 6.15 Bauxitterületeink hegységszerkezeti viszonyai 151 6.16 A bauxit keletkezése 152 6.17 Bauxitterületeink vízföldtani viszonyai 153 6.18 A bauxitkutatás története 153 6.19 A bauxit termelése és feldolgozása 154 6.2 Bauxitterületeink földtani ismertetése 15 Ausztrália kialakulása. A földtörténeti őskorban keletkezett a kontinens nyugati részének alapja, a főként gránitból és gneiszből álló ausztráliai pajzs, vagy Nyugat-ausztráliai-tábla. Az ősföldet későbbi tengerelöntések többször is elborították, ezért hívják azt sok helyen táblás vidéknek

A bauxit keletkezése, települési viszonyai. A magyarországi bauxitok rétegtani helyzete és keletkezése. A paleoklimatológia módszerei: mállás/talaj klima-jelzõ, éghajlat-jelzõ üled. kõzetek (pl. bauxit, varvit, evaporit, kõszén, stb.), klima-jelzõ fossziliák: szárazföldön - gerincesek, makroflóra, palynológia, stb Bakony: bauxit, mangán Gerecse: barnaszén, lignit. A bányászat sokat ártott a terület természetes egyensúlyának, változott a karsztvíz elhelyezkedése, a mészkőben kialakult cseppkőbarlangok természeti állapota. Példa erre az 1912-ben megnyitott Tapolcai bauxit: Vöröses színű alumínium érc aminek keletkezése üledékes és különféle kőzetek elmállása során képződik csuszamlás: Kőzet, kőzettörmelék megcsúszása a lejtők vízzáró rétegen a beszivárgó csapadék hatásár

A Visegrádi-hegység különbözik a vidék többi hegységétől. Szerkezetileg és kialakulását tekintve az Északi-középhegységhez tartozik, de a Duna elválasztotta a hegység többi tagjától, amikor átvágta a mai Dunakanyart. Kőzete vulkáni eredetű andezit, amely a harmadidőszakban tört a felszínre A bauxit kémiai összetétele: Al2O3 - timföld (55-60%), Fe2O3 - (5-20%), SiO2 - kvarc (5-25%), H2O - víz (12-13%). A bányákból kikerülő bauxitot először kőtörőkben aprítják, majd szárítják, végül ún. golyósmalmokban finomra őrlik. Az őrölt bauxidhoz egy nátrium-hidroxid (NaOH) nevű lúgos kémhatású anyagot adnak.

Bauxitbányászat Magyarországon - Wikipédi

hoz 2,0 — 2,5 m max. vastagságú szürke bauxit tartozik. A pirites—markazitos bauxit világosabb vagy sötétebb szürke színű, egyéb kőzettani jellegében a bauxit-érctől alig különbözik. A telep felső szintjében sötétebb szürke, majd a fölötte levő kőszenes agyagba megy át. Az alsó része világosabb szürke Keletkezése Európa legrégebbi területe a Balti-ősföld és az Ukrán-pajzs (Kelet-európai tábla). A földtörténet folyamán merev kéregdarabként állt ellen a szerkezeti mozgásoknak, de erősen lepusztult. Így ásványkincsei a felszín közelébe kerültek, ezért könnyen bányászhatók bauxit felfedezése, illetve a fedőjében települt rétegek gazdag faunatartalmá­ nak meghatározása után Vadász E. (1935) a bauxit keletkezési idejét a barré- miben, illetve a barréminél nem későbbi időben jelölte meg. A főtömeget al­ kotó fiatalabb fedőjű bauxitokra utalva megállapította, hogy a bauxitképző

A bauxit és telepeinek jellemzői Pannon Enciklopédia

Földrajz - 16. hét - Magyarország természetföldrajz

A változatos, tengeri mezozoos képződménysor fölött hatalmas üledékhézag mutatkozik területünkön. A környező térség földtani felépítése mutatja, hogy a kréta végi lepusztulás, majd a paleocén bauxit keletkezése után ismét visszatért a tenger, és az eocénban a Szőci Mészkő fedte be a területet A vas és az alumínium . A vas története . Sokáig úgy tűnt, hogy mindennapi életünk egyik leggyakrabban felhasznált féme, pontosabban annak ellátása az istenek kegyétől függ, hisz kr.e. 4200 és 2200 között csupán az égből hullott mennyei fémet, a meteorit eredetű vasat ismerték és használták fel.Az első biztosan nem meteorit eredetű vasfejsze kr.e. 2200-ból. bauxit felhasználása, bauxit képlete, bauxit lelőhely magyarország, bauxit jele, bauxitbeton, bauxit feldolgozása, bauxit feltárás, bauxit magyarországon, bauxit belga, bauxit keletkezése Az arany származásaA Föld kérge és köpenye nem tartalmazhat eredendően olyan fémeket, mint az arany, mivel amikor a bolygófelszín még olvadt állapotban volt,.. A magyarországi bauxit keletkezése és földtani kora. Benyújtott doktori értek. (Bp., 1957) A magyarországi kréta bauxitelőfordulások rétegtani helyzete. (MÁFI Évkönyv, 1961) Die verleichende Untersuchung der charakteristischen Bauxitlagerstatten des Mittelgebirges von Dunántúl. (MÁFI Évkönyve, 1966) A bauxit

Foldtortenet, geologia - MTS

PPT - Ásványok és kőzetek PowerPoint Presentation, free

NAGY BÉLA. Van-e arany a magyar földben? Az arany a természetben fõként fémes állapotban termésfémként fordul elõ, de tellúrral alkotott ásványai és más fémekkel alkotott természetes ötvözetei is ismeretesek.A földkéreg egyik legritkább eleme. A kéreg átlagos összetételében tonnánként 0,0048 g/t (klark-érték) arany van Kőolaj és földgáz keletkezése. A tengerekben élő növényi és állati szervezetek elhalása és leülepedése után alakul ki a földgáz és a kőolaj. Képződésük szempontjából a plankton (apró, lebegő életmódot folytató növényi és állati szervezetek összessége) a legfontosabb A bauxit keletkezése. a bauxit nedves trópusi, szubtrópusi éghajlat mellett különböző (magmás, üledékes, metamorf) kőzetek málladékából keletkezett. lateritbauxit: a Föld bauxitkészletének túlnyomó része A kőzetrepedések keresztezőpontjai A bauxit keletkezése. Az alumínium fémet a bauxit nevû kõzetbõl állítjuk elõ. A bauxit az agyaghoz hasonló (vörös, szürke, fehér, tarka színû) kõzet, amely trópusi éghajlati körülmények között nagy meleg, sok csapadék, magmás kõzetek mállásával keletkezik. a dolina magyar. Bauxit nedvesen erősen tapad, hasonlóan a kréta és a grafit elemkicserélődés, új ásványok keletkezése.) Greizenesedés (maradékolvadék nyomása megnő => intrudáló magmatit és mellékkőzet is átalakul) Turmalincsoport (turmalin), berill, cirkon, monacit, rutil, korund

A bauxit ásványos összetétele. Lateritbauxitok jellemzése (összetétel, megjelenés, képzõdés). A föld nagy lateritbauxit elõfordulásai. , keletkezése (a kõszén szerves és szervetlen elegyrészei, a kõszén mint üledékes kõzet, lápi környezetek, a szénülés folyamata, feltételei (üledékes vas-, mangán, cink- és réztelepek) A torlatokban az ércszemcsék feldúsulhatnak- aranymosás Bauxit típusai: Karsztbauxit (mészkő oldódása után visszamarad) Lateritbauxit (vulkáni kőzetek mállása) Szerves eredetű üledékes kőzet. Évmilliók alatt keletkezett az egykori erdőségekből úgy, hogy az.

XIV. Ásványok, k őzetek keletkezése ásvány: a földkéreg egynem ű, egyetlen kémiai képlettel leírható szervetlen eredet ű alkotóeleme (kb. 2000 ásványt ismerünk, ebb ől 200, ami k őzetalkotó. Legfontosabbak: kvarc, csillá-mok, földpátok, olivinek, piroxének, amfibolok)) kőzet: ásványtársulá és rézérc, bauxit, agyag, márvány) tulajdonságainak megfigyelése, mérése, vizsgálata; csoportosításuk. (gyakorlat) A talaj anyagainak és szerkezetének megismerése különbözı keletkezése). A földrajzi (külsı) erık felismerése folyamatokban (aprózódás é A tavak keletkezése és pusztulása transzparens. Veszélyeztetett természet . transzparens. A víz körforgása, a vízszennyezés és a vizek tisztítása videofilm. A hegységek keletkezése videofilm Ásványgyűjtemény (kalcit, kvarcféleségek) Tanulói gyűjtemény pl: a különféle kőzetek kavicsai Környezetünk élővilág Hogyan keletkezett, és hogy működik a hévízi tó? by admin | posted: June 4, 2020 0 Comment. Hévíz szállás árak. Keletkezése azokra az időkre tehető vissza, amikor a Balaton is kialakult. 20-22 ezer évvel ezelőtt fakadt a forrás a jelenlegi helyén, míg az Őshévíz a geológiai múltban a mai helyétől magasabban tört

402 Földtani Közlöny, XCV. kötet, 4. füzet zőjük, hogy a tengeri üledékek legkülönbözőbb kőzetfácieseiben megtalálhatók. A határo­ zott rétegtani megjelenés, ezen belül továbbtagolási lehetőség és a kőzetfáciesektől val ÁSVÁNYOK, KŐZETEK, ÉRCEK 5. KŐSZÉN - szerkezet: bonyolult szénvegyületek keveréke-tulajdonság : szerves eredetű, éghető kőzet.-keletkezése:A kőszén évmilliók folyamán keletkezett a mocsaras területeken elsüllyedt és elhalt erdők növényzetéből. A nedves és meleg éghajlaton a növényi anyag bomlásnak indult A környezetterhelést itt elsősorban a bányászat káros hatásai jelentik, mint a külszíni fejtés (például szén, vasérc, bauxit) esetén a tájseb kialakulása, zagy keletkezése, vízkészlet vesztés Síkságok keletkezése: - Feltöltődéssel keletkeztek a tökéletes síkságok. Ilyen a legtöbb nagy folyami síkság. Pl. Pó-alföld, Amazonas-medence, Mississippi-medence. - Letarolással keletkezett a tökéletlen síkság. Pl. Kanadai-ősföld fedetlen területe, Balti-ősföld fedetlen része. Ezeket a mozgó pleisztocéni jégtakaró.

Vasérc - Wikipédi

Dr. Barnabás Kálmán: Ásványtelepeink földtana (Műszaki ..

  1. Az üledékes kőzetek keletkezése hosszú folyamat. A kőzetek csoportosítása e keletkezés alapján történik. A fő csoportjuk: 1. törmelékes (vagy klasztikus) 2. vegyi. 3. biogén (szerves eredetű) kőzetek. Az üledékes kőzetek keletkezési folyamata . a következő: 1. A felszíni kőzetek lepusztulása (mállás). 2
  2. kőszénfajták, kőolaj, agyag, bauxit, gránit, andezit, bazalt, riolit, vulkáni tufák, márvány, palás kőzetek. Magyarázza és mutassa be példákon a lemezmozgások, a kőzetek keletkezése és átalakulása kapcsolatát, a kőzetek anyagainak körforgását. Ismerje fel a kéregszerkezet és az ásványkincsek előfordulása között
  3. Fogalmak: szén, bauxit, nyersanyag. A lakosság foglalkozása, élete Az olvasás órán tanulták a tájakhoz kapcsolódó történelmi érdekességeket. Szén, bauxit bemutatása Tankönyv, munkafüzet kérdései, feladatai. Szén, bauxit 49. A Dunántúli-dombság hazánk legnagyobb dombvidéke Folyamat: a dombvidék kialakulása

bauxit, timföld, elektrolízis, nyersvas, acél Vázlatosan -tablók segítségével! Vörösiszap katasztrófa és alumíniumgyártás kapcsolata-kutatómunka az interneten. 37. Tanulókísérlet: az Al és a Fe reakciói Redukálósorral való összefüggések meglátása. csoportmunka 38. A fémek korróziója korrózi A˚bauxit különböző kőzetek mállásával, trópusi körülmények között jött létre..... Az ércek csak a magma lehűlésével alakulhatnak ki. b) Tedd szóban igazzá a hamis állításokat! 2. Egészítsd ki az alábbi mondatokat! barnakőszén-, kőolaj- és földgáztelepek keletkezése a).

Ausztrália kialakulása, ásványkincsei és gazdaság

63. ábra Metamorf, magmás és üledékes kőzetekből keletkezett kavicsok alkotta (oligomikt) folyóvízi konglomerátum (alsó-triász).Mecsek, Cserkút (fotó: Konrád Gy.) A homokkő (pszammit vagy arenit) legjellemzőbb alkotói a kvarc, csillámok és a földpátok, de a különálló szemcsékből álló mészkövekre is gyakran használják a mészhomokkő kifejezést. A leggyakoribb. Bauxit, diaszpor, hidrargilit, és alumogél elegyéből álló vas-oxidokkal vörösre színezett kőzet. Összetétele lelőhelytől függő. Általában 50-70 % alumínium-oxidot, 0-25 %- vas-oxidot, 12-40 % vizet, 2-30 % szilícium-dioxidot, némi titán-dioxidot tartalmaz. A bauxit heterogén kőzet, szemcsemérete 0 és 300 nanométer

Geológus szak - oktatási információk, ELTE TT

Földrajz fogalmakra lenne szükségem SOS - Geoszinlkinális

4.35. Törmelékár . MeRSZ online okoskönyvtár Több száz tankönyv és szakkönyv egy helye Magyarország legnagyobb és folyamatosan bővülő digitális periodika adatbázisa, amely a teljesség igényével teszi hozzáférhetővé több száz hazai tudományos és szakfolyóirat, valamint heti- és napilap minden lapszámát. A több millió oldalas szövegállományban történő keresés, továbbá a több száz lap tartalomjegyzékének böngészése díjtalan, a dokumentumok. magmás, átalakult kőzetek keletkezése). 5. A folyamatosan változó bolygó és környezet III. A földrajzi (külső) erők felismerése folyamatokban (aprózódás és mállás; lepusztulás és felhalmozódás, feltöltődés; üledékképződés, üledékes kőze-tek keletkezése)

Ember a természetben - 6

Mikor és hogyan keletkezett a feketekőszén, a barnakőszén, a lignit, a bauxit? Figyelt kérdés. sos. 2014. máj. 10. 16:44. 1/3 anonim válasza: Remélem, lesz olyan, akinek van kedve megcsinálni a leckédet. Nekem nincs. Azt már mondani sem merem, hogy keress rá, mert megsértődsz, hogy nem csináljuk meg neked a házi feladatot. 1. Érctelepek keletkezése Érc = azok az ásványok, ásványtársulások, amelyek valamilyen fémet a kőzetburok átlagánál nagyobb mennyiségben (koncentrációban) tartalmaznak. +1 Bauxit Az alumínium érce. Trópusi, szubtrópusi környezetben, kőzetmálladékból keletkezik Bauxit . 3,4 felett >75 % . A piroklasztitok keletkezése. A kitörés jellege alapján megkülönböztethetünk: - Robbanásos magmás kitörés: A magmában oldott könnyenillók kiválnak (buborékosodás), és túlnyomásuk okozza a robbanásos kitörést. A buborékosodás kiváltó oka nyomás csökkenés és/vagy térfogatcsökkenés. A bauxit a timföld előállítás alapanyaga, a timföld pedig az alumíniumgyártás félterméke. A bauxitot ugyan még felhasználják kohóadalékként a vaskohászatban és a kerámia gyártásánál, azonban ez a mennyiség elhanyagolható az alumíniumgyártás mértékében. Keletkezése: pegmatitos, pneumatolitos: Előfordulása.

Ásványkincsek - Termtu

Mállás eredményeként keletkezik pl. legfontosabb alumíniumércünk, a bauxit, felaprózódás és szállítódás utáni dúsulás révén az ellenállóbb vagy nagy fajsúlyú ásványokból jönnek létre a torlatok. Legnagyobb mangánérctelepeink üledékes eredetűek. Ásványaink keletkezése és lelőhelyei. A bauxit fontos klímajelző üledék, mert csak a nedves, trópusi éghajlatú területeken képződik. Ott tehát, ahol bauxitot találunk, a keletkezése idején ilyen éghajlat uralkodott vízigény, szennyvíz keletkezése, sok vegyszer kell hozzá + energia) •a papírhulladék nagy része végzi a vegyes kukában (égető, lerakó) a kommunális hulladék 15%-a papír tartozóércek(pl. vasérc,bauxit, rézérc),amelyeket a földmélyéből bányásszák vagy külszíni fejtéssel termelik ki. Az ércekbő bauxit - alumíniumásványok, vastartalmú ásványok, titántartalmú ásványok és homok keverékéből álló üledékes kőzet, az alumíniumgyártás kiindulási anyaga. Gyakran a földkéreg alkotórésze, ezért főként könnyen gépesíthető, külszíni bányászattal termelik. szilárd lebontási maradék keletkezése mellett. KRÉ- Eurázsiai-hegységrendszer kia- első virágos növények homokkő, márga bauxit (Bakony, Vértes) 140 TA lakulásának a kezdete palmák, lombos fák (Dunántúli-khg.) barnakőszén (Ajka) KÖ- Mezo- JURA A Pacifikus-hegységrendszer ősemlősök vörös márvány feketekőszén (Mecsek) Azo- a Föld a Föld keletkezése LAG.

A bauxit kibányászása után kilúgzással nyerik a timföldet (alumínium-oxid) -ennek során keletkezik a vörösiszap-, amiből pedig redukálással állítják elő az alumíniumot. Mindez jelentős energia és nyersanyag ráfordítással, valamint környezetszennyező melléktermékkel jár A környezetterhelést itt elsõsorban a bányászat káros hatásai jelentik, mint a külszíni fejtés (például szén, vasérc, bauxit) esetén a tájseb kialakulása, zagy keletkezése, vízkészlet vesztés kőolaj, agyag, bauxit, gránit, andezit, bazalt, riolit, vulkáni tufák, márvány, palás kőzetek. Mondjon példát az előfordulásukra és a felhasználásukra. Tudja jellemezni a bazaltot, az andezitet és tufáikat, a gránitot, a mészkövet és a löszt. Ismerje fel a kéregszerkezet és az ásványkincsek elő Keletkezése A timföldet bauxitból állítják elő. A nyersanyagot porrá őrlik, majd nátrium-hidroxiddal (erős lúg) nagy nyomáson, 150-180°C-on főzik. A gőz elengedése után a vizes szuszpenziót vízzel kétszeresére hígítják, majd ülepítőbe töltik. A vizes oldatot a kikeverő medencébe juttatják A metamorf kızetek keletkezése e folyamat folytatódása, Akár a magmás, akár az üle- oldatból kivált kaolinit, bentonit, bauxit, kısó, termıtalaj szénkızetek kıszén, barnaszén, lignit, tızeg üledékes szerves szénhidrogének földgáz, kıolaj, paraffin, aszfal

EURÓPA TERMÉSZETFÖLDRAJZA Általános adatok • Területe: 10,5 millió km2 • Lakosság: kb. 725 millió (2003) • Legmagasabb pont: 5633 m, M. Elbrus A kén-dioxid, kénessav, kén-trioxid, kénsav keletkezése, tulajdonságaik, szulfátion, a kénsav reakciói fémekkel, só (savmaradékion). A kén-hidrogén. 13. Az V. főcsoport elemei és vegyüle-teik A nitrogéncsoport. A nitrogén tulajdonságai. 14. Fontosabb nitro-génvegyületek. Az ammónia Az ammónia tulajdonságai, előállítása ben, az eocénben képzódött bauxit egyenlótlen megoszlásban halmozódott fel. A gánti bauxit a kialakulása szem- pontjából a karsztbauxitok közé tar- tozik 1.1. A térképi ábrázolás Legyen tisztában a térkép és a valóság kapcsolatával, a térképi ábrázolás jelentőségével. Következtessen a nagy, a közepes és

Bauxit - (fran. bauxite - a francia Les Baux vidék nevétől ered) vöröses színű alumínium érc; timföldtartalma több mint 28%; keletkezése üledékes. [1. боксит; 2. bauxite] Bazalt - (lat. basaltes - próbakő) a földkéreg alapkőzete, sötét színű, effuzív kőzet; összetevői: plagioklász, augit, olivin. [1 A közszolgáltatás keretében elszállított hulladék keletkezése 15.1.2.21. A közszolgáltatás keretében elszállított hulladék a kezelés módja szerin Intermedier-savanyú intrúziók olvadékainak keletkezése, fluidszegregációs folyamatai és A Dunántúli középhegység bauxit-, k szén-, mangán- és vegyesásvány-telepeinek átfogó jellemzése (rétegtani helyzet, sdomborzati/ sföldrajzi jelent ségük, kapcsolatuk a régió.

a) bauxit b) gránit c) lignit d) rézérc L. Keletkezése szerint melyik csoportba tartozik a Szelidi-tó? a) tektonikus mélyedést kitöltő tó b) morotva tó c) szél fútta mélyedésben kialakult tó d) mesterséges tó M. Ha nem lenne Holdunk, és megállna a Föld forgása, akkor melyik erő csökkenne 0-ra barna és vöröses is. Keletkezése során a mélyből feltörő ol-datok közepes és magas hőmérsékleten átitatják a környező kőzetféleségeket, azokat átalakítják. Gyakran fordul elő üledékes kőzetekben, másodlagosan, mint mállástermék, szulfi dos Pb-, Ag- Cu-teléreken, ritkán bauxit- és széntelepeken A legismertebb és leggyakoribb alumíniumérc a bauxit, amelyet csupán a XIX. században elején fedeztek fel a névadó Les Baux község környékén. A tudatos emberi tevékenység velejárója a melléktermékek keletkezése - bár keletkezése; magyarázó rajz készítése; ábra- és kép-elemzés; számítási felada-tok; írásbeli felada-tok megoldásá-nak gyakorlása; kísérlet önálló elvégzése; tankönyvi ábrák, képek; animációk; internet; 3. A Nap és a Naprendszer tagjai plazma, ter-monukleáris folyamat, a Nap belseje: mag, sugárzási öv. újidő: harmadidőszak (eocén, paleocén, oligocén, miocén), negyedidőszak (pliocén, pleisztocén, holocén) A Föld keletkezése: elméleti úton 4,6 milliárd éves a Föld; a legidősebb grönlandi kőzetek csak 4,2 milliárd évesek, de a meteoritok, és a Hold legidősebb kőzetei alapján állapították meg